Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Isabella portal


Opis resursa:

  • Web portal koji će korisnicima računalnog klastera Isabella omogućiti prijavu novih i upravljanje postojećim projektima

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
dcstatistika
givenNameza potrebe utvrđivanja pravovaljanosti zahtjeva
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailkontakt
ostatistika
snza potrebe utvrđivanja pravovaljanosti zahtjeva

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tomislav Stilinović; E-mail: tstilino@srce.hrNatrag na popis