Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web-aplikacija za rezervaciju studentskih sadržaja


Opis resursa:

  • Web-aplikacija za rezervaciju studentskih sadržaja u studentskim domovima u Zagrebu. (Praonice rublja, sportski tereni, družione...)

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnZa prikaz korisnika koji je rezervirao sadržaj
hrEduOrgMailPotrebna za obavještavanje korisnika
hrEduPersonPersistentIDPotrebno za jedinstvenu identifikaciju entiteta
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Bruno Pašalić; E-mail: bruno.pasalic@fer.hrNatrag na popis