Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Moodle visoko učilište Algebra - Test


Opis resursa:

  • Moodle visoko učilište Algebra - Test

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Visoko učilište Algebra

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://onlinetest.digitalni.marketing

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Zoran Jančić; E-mail: zoran.jancic@algebra.hrNatrag na popis