Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište za doktorske promocije (starija verzija) - razvojna okolina


Opis resursa:

  • Web aplikacija se koristi za prikupljanje podataka o doktorandima koje je potrebno promovirati

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://apps-test.unizg.hr/doktorati

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePrikaz korisničkog imena u aplikaciji
hrEduPersonOIBPrikaz OIB-a u aplikaciji
hrEduPersonPersistentIDPrikaz korisničke oznake u aplikaciji
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailPrikaz korisničke e-mail adrese u aplikaciji
oPrikaz naziva matićne ustanove u aplikaciji
postalAddressPrikaz poštanske adrese u aplikaciji
snPrikaz korisničkog prezimena u aplikaciji

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mladen Vedriš; E-mail: mladen.vedris@srce.hrNatrag na popis