Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

skole webmail test


Opis resursa:

  • skole webmail test

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://zimbra.sumit.sum.ba

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://zimbra.sumit.sum.ba

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://zimbra.sumit.sum.ba

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIme i prezime
givenNameIme korisnika
hrEduPersonExpireDateOgranicenje prijave
hrEduPersonPersistentIDTrajna korisnička oznaka
hrEduPersonUniqueIDKorisnička oznaka
mailEmail
oNaziv matične ustanove
snPrezime korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Bojan Mauser; E-mail: bmauser@gmail.comNatrag na popis