Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web aplikacija Erasmus za razmjenu studenata


Opis resursa:

  • Web aplikacija Erasmus koristi aai login studenta koji studiraju na MEV-u u Čakovcu te tamo se prijavljuju za Erasmus razdjelu studenata , te uploadaju podatke vezane za razmjenu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Međimursko veleučilište u Čakovcu

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnime i prezime studenta koji se želi prijaviti za Erasmus program
dcProvjera da li je osoba student koji pohađa određeni fakultet
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivor Janeček; E-mail: ivor.janecek@student.mev.hrNatrag na popis