Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Nenad Crnko AAI@Edu Test


Opis resursa:

  • Lokalno u svrhu testiranja AAI autentikacije

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://pc-ncrnko.srce.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
o
postalAddress
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Nenad Crnko; E-mail: nenad.crnko@srce.hrNatrag na popis