Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web portal Sveučilišne knjižnice Rijeka


Opis resursa:

  • Omogućuje pristup zaštićenom dijelu web portala Sveučilišne knjižnice Rijeka

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www4.svkri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnProvjera identiteta
hrEduPersonHomeOrgNivo pristupa
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDmapiranje usera
mailmapiranje usera

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Zlata Vukelić; E-mail: zvukelic@svkri.uniri.hrNatrag na popis