Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa


Opis resursa:

  • Google aplikacije za email, pohranu i dijeljenje podataka i ostale Google servise za edukacijske svrhe

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • G Suite (Google Apps)

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.google.com/a/zsem.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=en&answer=139019

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Hrvoje Jerković; E-mail: hrvoje@zsem.hrNatrag na popis