Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web aplikacija VPS Zahtjevi


Opis resursa:

  • Web aplikacija VPS Zahtjevi omogucava podnosenje zahtjeva za VM-ovima unutar usluge SRCE VPS.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://nb-dvrcic.srce.hr/ui/prijava

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIme
hrEduPersonPrimaryAffiliationFunkcija korisnika u ustanovi
hrEduPersonRoleRola
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailEmail
oUstanova
snPrezime

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Daniel Vrcic; E-mail: daniel.vrcic@srce.hrNatrag na popis