Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Digital Media d.o.o, CAD i OCR aplikacije


Opis resursa:

  • Aplikacije za arhitekturu, projektiranje i vizualizaciju te aplikacije za raspoznavanje i pretvorbu skeniranih, PDF dokumenata i digitalnih fotografija dokumenata i aplikacije za svakodnevni rad s PDF dokumentima

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Digital Media d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.digitalmedia.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
hrEduPersonExpireDate
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
l
mail
postalAddress

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Nenad Horvat; E-mail: nenad.horvat@digitalmedia.hrNatrag na popis