Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web-aplikacija za zapošljavanje studenata


Opis resursa:

  • Web-aplikacija koja će omogućiti studentima pregled studentskih poslova te uvid u sve detalje istih u svrhu izrade diplomskog rada.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište u Virovitici

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz
displayNamePrikaz
givenNamePrikaz
hrEduPersonUniqueIDPrikaz
labeledURIPrikaz
mailPrikaz
mobilePrikaz
snPrikaz

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Roko Kovač; E-mail: roko.kovac@vuv.hrNatrag na popis