Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

2CO2


Opis resursa:

  • 2CO2 sustav e-učenja na UFZG

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://2co2.ufzg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://2co2.ufzg.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
givenName
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
l
mail
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mario Dumančćić; E-mail: mario.dumancic@ufzg.hrNatrag na popis