Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Zbirke Hrvatskog arhiva weba (TEST)


Opis resursa:

  • Sustav za upravljanje zbirkama Hrvatskog arhiva weba (TEST)

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://mwp.srce.hr/zbirke/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIspis imena u sucelju
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDZa potrebe autorizacije
mailSlanje mailova na kontakt mail adresu
snIspis prezimena u sucelju

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Nino Katić; E-mail: nkatic@srce.hrNatrag na popis