Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Online prijave


Opis resursa:

  • Podnošenje prijava za dodjelu stipendija učenicima koji se školuju za obrtnička zanimanja

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://sismg-prijave.gov.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://sismg-prijave.gov.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://sismg-prijave.gov.hr/privatnost

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIme i prezime
displayNameMrežno ime
givenNameIme
hrEduPersonOIBOIB
hrEduPersonUniqueIDKorisnička oznaka
labeledURIURI adresa
mailElektronička adresa
snPrezime

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Korisnička služba; E-mail: OnlinePrijave@combis.hrNatrag na popis