Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

EFZGSmjerovi


Opis resursa:

  • Aplikacija za odabir smjerova

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://smjerovi.efzg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://smjerovi.efzg.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Davorin Axmann; E-mail: daxmann@efzg.hrNatrag na popis