Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Testni stroj za izradu programskih paketa - bagan.srce.hr


Opis resursa:

  • Testni stroj za izradu programskih paketa - bagan.srce.hr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIme i prezime klijenta
displayNamePersonalizacija aplikacije
givenNamePersonalizacija aplikacije
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
labeledURIPersonalizacija aplikacije
snPersonalizacija aplikacije

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivan Rako; E-mail: ivan.rako@srce.hrNatrag na popis