Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Intranet - EFST


Opis resursa:

  • Intranet Ekonomskog fakulteta u Splitu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://jessie.efst.hr/intranet

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
dc
givenName
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonExpireDate
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonStudentCategory
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Informatička služba; E-mail: help@efst.hrNatrag na popis