Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

e.udzbenik.test


Opis resursa:

  • Digitalni sadržaj kao podrška udžbenicima iz informatike - test faza

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Udžbenik.hr d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://proba.fra-teus.com/default.aspx

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://proba.fra-teus.com/upute.html

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://proba.fra-teus.com/privacy-policy.html

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vinkoslav Galešev; E-mail: vgalesev@bug.hrNatrag na popis