Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

ISVU odabir izbornih predmeta


Opis resursa:

  • Testiranje AAI korisničkih podataka za prijavu u sustav odabira izbornih predmeta

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatsko katoličko sveučilište

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://193.198.185.165

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
hrEduOrgMail
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tomislav Jukl; E-mail: tomislav.jukl@unicath.hrNatrag na popis