Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživača


Opis resursa:

  • Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživača. Aplikacija je namijenjena prvenstveno djeci kao platforma za prijavu i sudjelovanje u nagradnim igrama vezanim uz Europsku noć istraživača.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://eunightcro.eu/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://eunightcro.eu/pravila-privatnosti/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
hrEduPersonGroupMember
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mislav Martinjak; E-mail: info@ilinet.hrNatrag na popis