Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Interni web Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša


Opis resursa:

  • Interni web Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša pokrenut na Drupal CMS-u

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://cabernet.krs.hr/drupal7/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Damir Mrkonjić; E-mail: mrki@krs.hrNatrag na popis