Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Aplikacija za stručno usavršavanje nastavnika na Međimurskom veleučilištu


Opis resursa:

  • Aplikacija koja omogućuje nastavnicima Međimurskog veleučilišta jednostavno popunjavanje zahtjeva za stručno usavršavanje

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Međimursko veleučilište u Čakovcu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://kvaliteta.mev.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
displayName
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
ou
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Željko Hrebak; E-mail: zhrebak@mev.hrNatrag na popis