Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr 

Postupkom provjere usklađenosti usluga u sustavu AAI@EduHr s normama sustava AAI@EduHr obuhvaćene su sve usluge koje su u Registru resursa navedene kao produkcijske usluge.

Prva faza certificiranja obuhvaća početnu provjeru usklađenosti usluga sa normama sustava AAI@EduHr. Administratori onih usluga koje tijekom početne provjere ne udovolje svim obaveznim normama bit će o eventualno uočenim nedostacima naknadno obaviješteni.

Certificiranje usluga provodi se:

  • automatizirano, uporabom odgovarajuće opreme i programskih alata
  • pojedinačnim, neposrednim uvidom u način rada usluge
  • uvidom  u  službenu  dokumentaciju  sustava  AAI@EduHr  i  sadržaj  Registra  resursa.

Certificiranjem usluga u sustavu AAI@EduHr moguće je  postići tri razine usklađenosti s normama AAI@EduHr:

  1. dovoljna usklađenost
  2. dobra usklađenost
  3. izvrsna usklađenost.

Dovoljnu razinu usklađenosti imaju one usluge koje ispune sve obavezne norme. Usluga ima dobru razinu usklađenosti  ukoliko su ispunjene sve obavezne i barem 50% preporučenih normi. Usluga ima izvrsnu razinu usklađenosti ukoliko su ispunjene sve obavezne i preporučene norme.

Informacije o rezultatima  provjere usklađenosti usluga s normama AAI@Eduhr javno se objavljuju na službenoj stranici sustava AAI@EduHr gdje je ujedno vidljivo i detaljno izvješće o stanju provjere za pojedinu uslugu.

 

Certificiranje usluga za 2021.

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr za 2019. godinu provedeno je u razdoblju od 4. listopada do 30. studenoga 2021. Pravila vezana uz ovaj postupak definirana su dokumentom Provjera usklađenosti usluga u sustavu AAI@EduHr za 2021.

Konačni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2021. godinu dostupni su na mrežnoj stranici Službeni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2021.

 

Certificiranje usluga za 2019.

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr za 2019. godinu provedeno je u razdoblju od 3. lipnja do 15. listopada 2019. Pravila vezana uz ovaj postupak definirana su dokumentom Provjera usklađenosti usluga u sustavu AAI@EduHr za 2019.

Konačni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2019. godinu dostupni su na mrežnoj stranici Službeni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2019.

 

Certificiranje usluga za 2017.

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr za 2017. godinu provedeno je u razdoblju od 11. prosinca 2017. do 11. veljače 2018. Pravila vezana uz certificiranje usluga za 2017. godinu definira su dokumentom Provjera usklađenosti usluga u sustavu AAI@EduHr za 2017. godinu.

Konačni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2017. godinu dostupni su na mrežnoj stranici Službeni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2017.

 

Certificiranje usluga za 2016.

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr za 2016. godinu provedeno je u razdoblju od 1. prosinca 2016. do 31. siječnja 2017. Pravila vezana uz certificiranje usluga za 2016. godinu definirana su dokumentom Provjera usklađenosti usluga u sustavu AAI@EduHr za 2016. godinu.

Konačni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2016. godinu dostupni su na web stranici Službani rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2016.

 

Certificiranje usluga za 2015. godinu

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr za 2015. godinu provedeno je u razdoblju od 17. prosinca 2015. do 15. veljače 2016. godine. Pravila vezana uz certificiranje usluga za 2015. godinu definirana su dokumentom Provjera usklađenosti usluga u sustavu AAI@EduHr za 2015. godinu.

Konačni  rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2015. godinu dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2015.
 

Certificiranje usluga za 2014. godinu

Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr za 2014. provedeno je u vremenu od 15. prosinca 2014. godine do 31. siječnja 2015. Posebna pravila vezana uz certificiranje usluga za 2014. godinu dostupna su ovdje.

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2014.
 

Certificiranje usluga za 2013. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 2. do 31. prosinca 2013. godine. Dopunsko certificiranje za usluge koje nisu ispunile uvjete u osnovnom roku provedeno je u vremenu od 1. do 31. siječnja 2014. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje usluga za 2013. godinu dostupna su ovdje.

Konačni rezultati dostupni su na web stranici  Službeni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2013.
 

Certificiranje usluga za 2012. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 15. studenog do 31. prosinca 2012. godine. Dopunsko certificiranje za usluge koje nisu ispunile uvjete u osnovnom roku provedeno je u vremenu od 1. do 31. siječnja 2013. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje usluga za 2012. godinu dostupna su ovdje.

Konačni rezultati dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja usluga u sustavu AAI@Eduhr za 2012.