Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Za web aplikacije

Implementacija autentikacije putem sustava AAI@EduHr u .NET web aplikacijama

Za implementaciju SAML2 protokola u .NET web aplikacijama koristi se programski alat OIOSAML.NET. Ovaj programski alat izvorno je nastao na temelju projekta Danske vlade za integracijom vladinih servisa u sustav jedinstvene autentikacije, a u sustavu AAI@EduHr koristi se kao autentikacijski modul za povezivanje .NET aplikacija s AAI@EduHr Single Sign-On servisom.

Virtualne organizacije

Koncept virtualnih organizacija zamišljen je i realiziran kao vanjski repozitorij atributa koji služe kao nadopuna podacima pohranjenim u LDAP imenicima matičnih ustanova. U sustavu AAI@EduHr virtualne organizacije su implementirane kao dodatni modul unutar sustava jedinstvene autentikacije korisnika (Single Sign-On servisa).