Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - CMS


Opis resursa:

  • Prva faza izrade CMS-a za Sveučilišni odjel zdravstvenih studija (za sada imamo samo "corporate directory")

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://ozs.unist.hr/imenik

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
ou
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Stanko Kružić; E-mail: sk@ozs.unist.hrNatrag na popis