Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servis


Opis resursa:

  • Sustav za pristup web trgovini za preuzimanje Microsoft softvera koristeći AAI@EduHr pristupne podatke

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Microsoft Hrvatska d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://msdnaa.msacademic.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Filip Glavota; E-mail: figlavo@microsoft.comNatrag na popis