Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Laravel 5 SAML test


Opis resursa:

  • Implementacija SAML autentikacije u Laravel 5 framework - interno

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://laravel.veleknin.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Meštrović; E-mail: marko.mestrovic@veleknin.hrNatrag na popis