Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web portal za testiranje SAML autentikcije


Opis resursa:

  • Testni Web portal za testiranje SAML autentikacije za pristup lokalnim resursima (captive portal, WiFi pristup lokalnim mrežama, lokalni Gitlab server, ostale web aplikacije..)

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://unipu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
dc
displayName
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
o
ou

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dalibor Fonović; E-mail: dalibor.fonovic@unipu.hrNatrag na popis