Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web-aplikacija e-kurikulum


Opis resursa:

  • Web aplikacija za pretraživanje kurikuluma, izradu Strukovnih kurikuluma, izradu kurikuluma ustanove, izradu Sektorskih kurikuluma

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://localhost:4200/e-kurikulum

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://localhost:4200/e-kurikulum

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://localhost:4200/e-kurikulum

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz na ekranu
displayNameprocesiranje unutar aplikacije
givenNamePrikaz na ekranu
hrEduPersonOIBPrikaz na ekranu
hrEduPersonUniqueIDprocesiranje unutar aplikacije
labeledURIpodaci korisnika
mailslanje obavijesti korisniku
snPrikaz na ekranu

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Petra Petrak; E-mail: petra.petrak@asoo.hrNatrag na popis