Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Razvojna verzija sustava za webinare Centra za e-učenje Srca


Opis resursa:

  • Sustava za održavanje webinara - razvojni sustav

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://webinari-dev.p.srce.hr/home

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://webinari-dev.p.srce.hr/home

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePrikaz imena korisnika u aplikaciji
hrEduPersonHomeOrgAutomatski upis oznake ustanove u zahtjevu za otvaranje virtualne sobe
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationAutomatski upis afilijacije u zahtjevu za otvaranje virtualne sobe
hrEduPersonUniqueIDUsername korisnika u aplikaciji
mailPrikaz emaila korisnika u aplikaciji
oAutomatski upis ustanove u zahtjevu za otvaranje virtualne sobe
snPrikaz prezimena korisnika u aplikaciji

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tona Perišić; E-mail: tona.perisic@srce.hrNatrag na popis