Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Merlin - Sustav za e-učenje - razvojni sustav


Opis resursa:

  • Sveučilišni sustav za e-učenje - razvojni sustav

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://merlin-dev.p.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://merlin-dev.p.srce.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIme korisnika u sustavu
hrEduPersonOIBOIB korisnika u sustavu
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDUsername korisnika u sustavu
mailPrikaz emaila korisnika u aplikaciji
oUstanova korisnika
snPrikaz prezimena korisnika u aplikaciji

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Zvonko Martinović; E-mail: zvonko.martinovic@srce.hrNatrag na popis