Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Projekti SZDU


Opis resursa:

  • Web aplikacija za organizaciju studentskih projekata - SZDU

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Dubrovniku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://projekti.szdu.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://projekti.szdu.hr/manual.pdf

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://projekti.szdu.hr/privacy-policy

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
dcIdentifikacija studenata sa Sveučilišta u Dubrovniku, ostali nemaju pristup aplikaciji
hrEduPersonStudentCategoryIdentifikacija redovnih studenata, ostali nemaju pravo pristupa aplikaciji
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Info; E-mail: info@dbulic.comNatrag na popis