Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Bnet autorizacija


Opis resursa:

  • Autorizacija PPK korisnika putem captive portala

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://carnet.dacsdemo.bnet.lan

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://carnet.dacsdemo.bnet.lan

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduPersonExpireDate
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis