Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web-aplikacija za pregled dostupnih studenata za rad


Opis resursa:

  • Web-aplikacija za pregled studenata učlanjenih u studentski centar Split, za lakše pretraživanje partnerima/poslodavcima registriranim u studentskom centru.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPuno ime i prezime za oslovljavanje korisnika
hrEduPersonOIBJedinstveni način razlikovanja korisnika
oPuni naziv ustanove za prikazivanje akademske pozadine korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Nino Borović; E-mail: nino@dump.hrNatrag na popis