Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

AAI@EduHr test environment


Opis resursa:

  • Primjer AAI@EduHr autentifikacije putem oidc protokola

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • ArhivPRO d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://ein8.eindigo.net/aaiedu/index.php

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz podataka kod autentifikacije i prijava u indigo sustav
displayNamePrijava u indigo sustav
givenNamePrikaz podataka kod autentifikacije i prijava u indigo sustav
hrEduPersonUniqueIDPrijava u indigo sustav
hrEduPersonUniqueNumberPrijava u indigo sustav
labeledURIPrijava u indigo sustav
mailPrikaz podataka kod autentifikacije i prijava u indigo sustav
snPrikaz podataka kod autentifikacije i prijava u indigo sustav

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: ArhivPRO Podrška; E-mail: filip@arhivpro.hrNatrag na popis