Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Ispravi.Me


Opis resursa:

  • Ispravi.me - pravopisna provjera za hrvatski jezik - Hrvatski akademski spelling checker.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://test.ispravi.me/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://test.ispravi.me/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://ispravi.me/info/uvjeti-koristenja/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
dcTest - statistika
hrEduPersonHomeOrgVođenje statistike korištenja usluge
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailVođenje statistike korištenja usluge

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Gordan Gledec; E-mail: gordan.gledec@fer.hrNatrag na popis