Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Testni LDAP - vvg.hr


Opis resursa:

  • Web aplikacija za upravljanje provođenjem stručne prakse studenata Veleučilišta Velika Gorica

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište Velika Gorica

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://educa-test.vvg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://educa-test.vvg.hr/user-manual

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://educa-test.vvg.hr/privacy-policy

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnZa potrebe testiranja
givenNameZa potrebe testiranja
hrEduPersonAffiliationZa potrebe testiranja
hrEduPersonExpireDateZa potrebe testiranja
hrEduPersonHomeOrgZa potrebe testiranja
hrEduPersonOIBZa potrebe testiranja
hrEduPersonPersistentIDZa potrebe testiranja
hrEduPersonPrimaryAffiliationZa potrebe testiranja
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumberZa potrebe testiranja
lZa potrebe testiranja
mailZa potrebe testiranja
oZa potrebe testiranja
ouZa potrebe testiranja
postalAddressZa potrebe testiranja
snZa potrebe testiranja
uidZa potrebe testiranja

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Boris Komarac; E-mail: boris.komarac@vvg.hrNatrag na popis