Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Nadzor računalnih sredstava e-Matice


Opis resursa:

  • Sustav za nadzor računalnih sredstava dostupan isključivo timu e-Matica putem lokalne mreže - trenutno samo kao backup povijesnih podataka

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://kaprije.mzt.local/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://intwww.srce.hr/wiki/index.php/Nadzor_ra%C4%8Dunalnih_sredstava_Srca

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Emir Imamagić; E-mail: emir.imamagic@srce.hrNatrag na popis