Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Autorizacija na BigBlueButton putem AAI@EduHr


Opis resursa:

  • Autorizacija na internet stranicu BigBlueButton Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Dubrovniku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://bbb-admin.unidu.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnNamjena je da znamo ime i prezime korisnika koji pristupa
hrEduOrgMailNamjena je da se automatski unese u bazu e-mailovi profesora i studenata
hrEduPersonAffiliationNamjena je da znamo prava pristupa dodjeliti
hrEduPersonPrimaryAffiliationNamjena je da znamo prava pristupa dodjeliti
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
uidNamjena je da znamo username

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivana Zeljko; E-mail: ivana.zeljko@unidu.hrNatrag na popis