Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Aspira IKT


Opis resursa:

  • Web aplikacija veleučilišta Aspira koja omogućuje praćenje prisutnosti predavača i studenata na predavanjima.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.aspira.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnU slučaju da Ime li Prezime nisu uneseni
givenNameIme korisnika sustava (studenta ili predavača)
hrEduOrgMailEmail adresa u slučaju potrebe kontakta
hrEduOrgOIBProvjera pripada li osoba ustanovi
hrEduPersonAffiliationProvjera statusa osobe
hrEduPersonOIBoib osobe radi jednoznačne identifikacije
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator osobe
mailemail korisnika
snPrezime korisnika sustava (studenta ili predavača)

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Zoran Brdar; E-mail: zoran.brdar@continium-labs.comNatrag na popis