Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

ASIBP Projekt


Opis resursa:

  • Web aplikacija za projekt iz kolegija Autentikacijski sustavi i baze podataka, koja koristi Firebase + Google Identity Platform.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Visoko učilište Algebra

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://asibp.k1k1.dev/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduOrgMailKontaktiranje korisnika
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Kristijan Rosandić; E-mail: kristijan.ros@gmail.comNatrag na popis