Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

CARNET Loomen-dev


Opis resursa:

  • Moodle Loomen dev okolina

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://dev.mdl.carnet.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
givenNameOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
hrEduOrgUniqueNumberAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonHomeOrgAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonOIBAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonRoleAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonUniqueIDOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
lOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
mailKomunikacija sa korisnikom
oAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
snOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: CARNET Loomen tim; E-mail: loomen@carnet.hrNatrag na popis