Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

registrar-test.carnet.hr


Opis resursa:

  • Registar .hr domena - testni sustav

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://registrar-test.carnet.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIme korisnika
hrEduPersonExpireDateza provjeru prava pristupa
hrEduPersonHomeOrgza provjeru prava pristupa
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationza provjeru prava pristupa
hrEduPersonRoleza provjeru prava pristupa
hrEduPersonUniqueIDKorisnička oznaka
mailemail za obavijesti
opodaci o korisniku
snPrezime korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis