Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Aplikacija za upise na Ekonomskom fakultetu u Osijeku


Opis resursa:

  • Aplikacija sluzi za sastavljanje liste studenata za upis na kolegije i smjerove koji se izvode na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://upisi-efos.atic-solutions.com/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Saša Mitrović; E-mail: smitrovi@efos.hrNatrag na popis