Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web-aplikacija za alumnije studente i profesore medicinskog fakulteta u Splitu


Opis resursa:

  • Web-aplikacija koja alumnijima i studentima omogućuje popunjavanje svog profila kao oblik CV-a kako bi se navedeni lakše zaposlili neposredno nakon završetka studija.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://lvh.me:8088/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIdentifikacija autenticiranog korisnika (ime)
hrEduPersonOIBSinkronizacija korisničkih podataka putem EduPlan aplikacije
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
snIdentifikacija autenticiranog korisnika (prezime)

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Karlo Vrdoljak; E-mail: karlo.vrdoljak@lama.hrNatrag na popis