Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web aplikacija za prijavu ucenika na prakticnu nastavu


Opis resursa:


Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Infolink d.o.o.

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPotrebe testiranja
displayNamePrikaz prijavljenog korisnka
givenNamePotrebe testiranja
hrEduPersonOIBPotrebe testiranja
hrEduPersonPersistentIDPotrebe testiranja
hrEduPersonPrimaryAffiliationOdredivanje tip korisnika
hrEduPersonUniqueIDPotrebe testiranja
labeledURIPotrebe testiranja
mailZa kontakt korisnika
snPotrebe testiranja

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Robert Mišić; E-mail: robert.misic@infolink.hrNatrag na popis