Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Interaktivno web sučelje za stručnu provjeru znanja na daljinu


Opis resursa:

  • Web aplikacija koja omogućuje nastavnicima ispitivanje učenika i studenata putem interneta.

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Element d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://ispiti.element.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://ispiti.element.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://ispiti.element.hr/pravila

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIdentifikacija korisnika
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailIdentifikacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivan švrga; E-mail: ivan.svrga@element.hr
  • Naziv kontakta: Krešimir mikšić; E-mail: kresimir@element.hrNatrag na popis