Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSSO
2.a2 FER online exam systemfer.hrSSO
3.AAI Devsrce.hrSSO
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSSO
5.AAI@EduHr web 2.0srce.hrSSO
6.Abuse obradacarnet.hrFWS
7.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSSO
8.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSSO
9.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSSO
10.Adobe Connect 9carnet.hrSSO
11.Alfa LMSAlfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke posloveSSO
12.Alfa web portalAlfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke posloveSSO
13.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSSO
14.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSSO
15.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSSO
16.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSSO
17.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSSO
18.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSSO
19.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSSO
20.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
21.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSSO
22.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSSO
23.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
24.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
25.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
26.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSSO
27.Baltazarirb.hrSSO
28.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSSO
29.Baza doktoranada OBADunizg.hrSSO
30.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSSO
31.BNET PPK autorizacijacarnet.hrSSO
32.Broj studenatasrce.hrSSO
33.Burza udžbenikacarnet.hrSSO
34.CAP AAIsrce.hrSSO
35.CARNet - ownCloudcarnet.hrSSO
36.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSSO
37.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSSO
38.CARNet Libarcarnet.hrSSO
39.CARNet LMScarnet.hrSSO
40.CARNet Loomencarnet.hrSSO
41.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSSO
42.CARNet Remailercarnet.hrSSO
43.CARNet RTcarnet.hrSSO
44.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSSO
45.CARNetov interni webcarnet.hrSSO
46.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSSO
47.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSSO
48.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSSO
49.CIP-Webtvz.hrSSO
50.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSSO
51.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSSO
52.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSSO
53.CRM sustavcarnet.hrFWS
54.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSSO
55.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSSO
56.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSSO
57.CROSBIirb.hrSSO
58.CROSBI Adminirb.hrSSO
59.CUC prijava sudionikacarnet.hrSSO
60.CUC webcarnet.hrSSO
61.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSSO
62.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSSO
63.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
64.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
65.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSSO
66.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSSO
67.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSSO
68.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSSO
69.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSSO
70.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSSO
71.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSSO
72.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSSO
73.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSSO
74.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSSO
75.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSSO
76.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSSO
77.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSSO
78.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSSO
79.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSSO
80.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSSO
81.Dabar - KIFoREPkif.hrSSO
82.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSSO
83.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSSO
84.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSSO
85.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSSO
86.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSSO
87.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSSO
88.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSSO
89.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSSO
90.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSSO
91.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSSO
92.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSSO
93.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSSO
94.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSSO
95.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSSO
96.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSSO
97.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSSO
98.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSSO
99.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSSO
100.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSSO
101.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSSO
102.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSSO
103.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSSO
104.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSSO
105.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSSO
106.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSSO
107.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSSO
108.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSSO
109.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSSO
110.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSSO
111.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSSO
112.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSSO
113.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSSO
114.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
115.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSSO
116.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSSO
117.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSSO
118.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSSO
119.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
120.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSSO
121.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSSO
122.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSSO
123.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSSO
124.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSSO
125.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSSO
126.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSSO
127.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSSO
128.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSSO
129.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
130.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
131.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSSO
132.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
133.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSSO
134.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
135.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSSO
136.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekupfos.hrSSO
137.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSSO
138.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
139.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
140.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSSO
141.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSSO
142.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSSO
143.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSSO
144.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSSO
145.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSSO
146.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSSO
147.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSSO
148.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSSO
149.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSSO
150.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
151.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSSO
152.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSSO
153.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSSO
154.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
155.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSSO
156.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
157.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSSO
158.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSSO
159.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSSO
160.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSSO
161.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSSO
162.Dabar - Repozitorij Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSSO
163.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSSO
164.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSSO
165.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSSO
166.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSSO
167.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSSO
168.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSSO
169.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSSO
170.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSSO
171.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSSO
172.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskivszrinski.hrSSO
173.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSSO
174.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
175.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSSO
176.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSSO
177.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSSO
178.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
179.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSSO
180.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSSO
181.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSSO
182.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSSO
183.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSSO
184.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSSO
185.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSSO
186.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSSO
187.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSSO
188.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
189.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebvpsz.hrSSO
190.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSSO
191.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSSO
192.DEMLASgeof.hrSSO
193.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSSO
194.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSSO
195.Dreamspark Mathos repozitorijunios.hrSSO
196.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSSO
197.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
198.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
199.e-fakssrce.hrSSO
200.e-faks Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
201.e-Knjižnicacarnet.hrSSO
202.e-Maticecarnet.hrFWS
203.e-potvrde CARNetcarnet.hrSSO
204.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSSO
205.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSSO
206.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSSO
207.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSSO
208.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSSO
209.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSSO
210.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSSO
211.e-učenje VuKavuka.hrSSO
212.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSSO
213.ECTS katalogagr.hrSSO
214.edu.hr portalcarnet.hrSSO
215.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSSO
216.eduAdresarsrce.hrSSO
217.eduAdresar adminsrce.hrSSO
218.eduKnjižaracarnet.hrSSO
219.Eduplanunist.hrSSO
220.EduPlan MEFSTmefst.hrSSO
221.EduPlan Sveučilišta u Splitu - razvojno okruženjeunist.hrSSO
222.Edupoint tečajevicarnet.hrSSO
223.Edutorijcarnet.hrSSO
224.EFZGIzborniefzg.hrSSO
225.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
226.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSSO
227.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSSO
228.Energetski studij Šibenikunizg.hrSSO
229.f-ticks websrce.hrSSO
230.Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datotekasrce.hrSSO
231.FOI Eventsfoi.hrSSO
232.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSSO
233.Forum Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
234.forum.skole.hrcarnet.hrSSO
235.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSSO
236.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSSO
237.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSSO
238.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSSO
239.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
240.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
241.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSSO
242.Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementazsem.hrSSO
243.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSSO
244.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSSO
245.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSSO
246.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSSO
247.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSSO
248.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSSO
249.Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hrSSO
250.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
251.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSSO
252.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSSO
253.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
254.Helpdesk Wikicarnet.hrSSO
255.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSSO
256.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSSO
257.HRN4You - online pregled hrvatskih normiHrvatski zavod za normeSSO
258.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školaHrvatski zavod za zapošljavanjeSSO
259.iLocksrce.hrSSO
260.Infoedukaracunarstvo.hrSSO
261.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSSO
262.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSSO
263.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSSO
264.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSSO
265.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSSO
266.Interni dokumenti za djelatnike PBF-apbf.hrSSO
267.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSSO
268.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSSO
269.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSSO
270.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSSO
271.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSSO
272.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSSO
273.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSSO
274.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSSO
275.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSSO
276.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
277.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSSO
278.Interni servisi Srcasrce.hrSSO
279.Interni servisi Srca - Websrce.hrSSO
280.Interni servisi za sistemcesrce.hrSSO
281.Interni web Srcasrce.hrSSO
282.Inventura CARNet opremecarnet.hrSSO
283.INVETcarnet.hrSSO
284.IRB rezervacijeirb.hrSSO
285.IVRA studentska mrežaIVRA j.d.o.o.SSO
286.Javne web usluge Srcasrce.hrSSO
287.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSSO
288.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
289.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSSO
290.Katalog djelatnikaagr.hrSSO
291.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSSO
292.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSSO
293.Katalog projekataagr.hrSSO
294.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSSO
295.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
296.Konto aplikacija za praćenje projekatasfsb.hrSSO
297.KTFST Voditeljstvaktf-split.hrSSO
298.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0Udruga Demokracija 2.0SSO
299.lektire.skole.hrcarnet.hrSSO
300.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSSO
301.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSSO
302.LimeSurvey2srce.hrSSO
303.login.carnet.hrcarnet.hrSSO
304.Loomen integracijecarnet.hrSSO
305.mCARNetcarnet.hrSSO
306.Meduzacarnet.hrSSO
307.MefZgPhDmef.hrSSO
308.MefZgSenmef.hrSSO
309.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSSO
310.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSSO
311.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSSO
312.Međuknjižnična posudbansk.hrSSO
313.Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification EngineMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
314.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servisMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
315.Microsoft Dreamspark StagingMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
316.Microsoft Office 365Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
317.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
318.Microsoft Office 365 za korisnike PMF SplitMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
319.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
320.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
321.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske UmjetnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
322.Microsoft Office 365 za korisnike iz APURIMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
323.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
324.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
325.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike VaraždinMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
326.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-aMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
327.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
328.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
329.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
330.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
331.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
332.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
333.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSSO
334.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za poljoprivredu i turizam PorečMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
335.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSSO
336.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
337.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
338.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
339.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
340.Microsoft Office 365 za korisnike iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama HrvatskeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
341.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
342.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
343.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
344.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
345.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
346.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
347.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
348.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
349.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra ŠibenikMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
350.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
351.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta SjeverMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
352.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u DubrovnikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
353.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
354.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u ZadruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
355.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
356.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
357.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
358.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
359.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
360.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u GospićuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
361.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar ZaprešićMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
362.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u KarlovcuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
363.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
364.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u ŠibenikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
365.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika GoricaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
366.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom BroduMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
367.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSSO
368.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
369.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u BjelovaruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
370.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog VeleučilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
371.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
372.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u OijekuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
373.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
374.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
375.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u ĐakovuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
376.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
377.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u PuliMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
378.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
379.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
380.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
381.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
382.Microsoft Office365 za korisnike iz Šumarskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
383.Microsoft software download centercarnet.hrSSO
384.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSSO
385.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSSO
386.Moj CARNetcarnet.hrSSO
387.Moj CARNet (interno)carnet.hrSSO
388.Moj oblaksrce.hrSSO
389.Moj oblak sslsrce.hrSSO
390.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSSO
391.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSSO
392.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSSO
393.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
394.Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
395.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSSO
396.Moodle visoko uciliste Algebraracunarstvo.hrSSO
397.Mreža e-školecarnet.hrSSO
398.MSDN Academic Downloaduniri.hrSSO
399.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSSO
400.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
401.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSSO
402.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSSO
403.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSSO
404.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSSO
405.MZOS sustav webObrascisrce.hrSSO
406.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSSO
407.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSSO
408.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSSO
409.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSSO
410.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSSO
411.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSSO
412.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSSO
413.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSSO
414.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSSO
415.NCERT wikicarnet.hrSSO
416.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSSO
417.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSSO
418.NISpVUcarnet.hrFWS
419.NSZ.hrnsz.hrSSO
420.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
421.office365.skole.hrcarnet.hrSSO
422.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSSO
423.Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Sciencemzos.hrSSO
424.OrtoFLEXsfsb.hrSSO
425.owncloud Srce projektsrce.hrSSO
426.PAR Moodlepar.hrSSO
427.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSSO
428.Perseidsffzg.hrSSO
429.PFST - Isvupluspfst.hrSSO
430.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSSO
431.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSSO
432.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSSO
433.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSSO
434.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
435.Praksa - EFSTefst.hrSSO
436.Praksa - FKITfkit.hrSSO
437.Praksa - PBFpbf.hrSSO
438.Praksa - PTFOSptfos.hrSSO
439.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSSO
440.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSSO
441.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSSO
442.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSSO
443.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSSO
444.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSSO
445.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSSO
446.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSSO
447.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSSO
448.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSSO
449.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSSO
450.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NETmev.hrSSO
451.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
452.Profil Klett, elektronički udžbeniciProfil Klett d.o.o.SSO
453.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSSO
454.Prometna učilicacarnet.hrSSO
455.PROPYXPRO-MIL d.o.o.SSO
456.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSSO
457.raspored.skole.hrcarnet.hrSSO
458.registrar.carnet.hrcarnet.hrSSO
459.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
460.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
461.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSSO
462.Riteh aspriteh.hrSSO
463.Riteh indeksriteh.hrSSO
464.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSSO
465.Riteh Isvuriteh.hrSSO
466.Riteh programiranjeriteh.hrSSO
467.Riteh wwwriteh.hrSSO
468.Riznicacarnet.hrSSO
469.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSSO
470.Scriptrunnercarnet.hrSSO
471.scvz studnet aplikacijascvz.hrSSO
472.Sigus - wikicarnet.hrSSO
473.Sketchpadcarnet.hrSSO
474.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSSO
475.SOZIT Redminemzos.hrSSO
476.SPEEDirb.hrSSO
477.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSSO
478.Srce interni servisisrce.hrFWS
479.SRCE RAsrce.hrSSO
480.Srce VPSsrce.hrSSO
481.Srce Xen Orchestrasrce.hrSSO
482.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSSO
483.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSSO
484.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSSO
485.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSSO
486.STEM genijalcisfsb.hrSSO
487.Studij inženjerstvaunizg.hrSSO
488.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSSO
489.sup-sandboxsrce.hrSSO
490.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSSO
491.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSSO
492.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSSO
493.Sustav za praćenje korištenja infrastrukture CRO NGIsrce.hrSSO
494.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSSO
495.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSSO
496.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSSO
497.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSSO
498.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSSO
499.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSSO
500.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSSO
501.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSSO
502.sys.backupcarnet.hrSSO
503.sys.dnscarnet.hrSSO
504.sys.monitorcarnet.hrSSO
505.sys.portalcarnet.hrSSO
506.Šah uz školuŠahovski klub "e4"SSO
507.Šestarirb.hrSSO
508.Školski portalŠkolska knjiga, d.d.SSO
509.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSSO
510.Tempus OPUSunizg.hrSSO
511.Uniri Isvuuniri.hrSSO
512.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSSO
513.Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
514.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSSO
515.voopIXcarnet.hrSSO
516.VPN - bazepravo.hrSSO
517.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSSO
518.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSSO
519.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
520.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSSO
521.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSSO
522.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
523.Web FKIT-afkit.hrSSO
524.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSSO
525.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
526.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSSO
527.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSSO
528.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSSO
529.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSSO
530.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSSO
531.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSSO
532.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSSO
533.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSSO
534.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
535.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSSO
536.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSSO
537.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSSO
538.Web stranica FERIT-aetfos.hrSSO
539.Web stranice FERIT-aetfos.hrSSO
540.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeHrvatska udruga poslodavacaSSO
541.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
542.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSSO
543.Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financijepravo.hrSSO
544.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSSO
545.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSSO
546.WebEd Democarnet.hrSSO
547.WebEd Demo Windowscarnet.hrSSO
548.WebMailcarnet.hrFWS
549.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSSO
550.Wiki za grupu za otvoreni pristupsrce.hrSSO