Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSSO
2.AAI Devsrce.hrSSO
3.AAI@EduHr Labsrce.hrSSO
4.AAI@EduHr web 2.0srce.hrSSO
5.Abuse obradacarnet.hrFWS
6.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSSO
7.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSSO
8.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSSO
9.Adobe Connect 9carnet.hrSSO
10.Alfa LMSAlfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke posloveSSO
11.Alfa web portalAlfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke posloveSSO
12.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSSO
13.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSSO
14.Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srcasrce.hrSSO
15.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSSO
16.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSSO
17.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSSO
18.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
19.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSSO
20.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSSO
21.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
22.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
23.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSSO
24.Baltazarirb.hrSSO
25.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSSO
26.Baza doktoranada OBADunizg.hrSSO
27.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSSO
28.BNET PPK autorizacijacarnet.hrSSO
29.Broj studenatasrce.hrSSO
30.Burza udžbenikacarnet.hrSSO
31.CAP AAIsrce.hrSSO
32.CARNet - ownCloudcarnet.hrSSO
33.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSSO
34.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSSO
35.CARNet Libarcarnet.hrSSO
36.CARNet LMScarnet.hrSSO
37.CARNet Loomencarnet.hrSSO
38.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSSO
39.CARNet Remailercarnet.hrSSO
40.CARNet RTcarnet.hrSSO
41.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSSO
42.CARNetov interni webcarnet.hrSSO
43.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSSO
44.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSSO
45.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSSO
46.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSSO
47.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSSO
48.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSSO
49.CRM sustavcarnet.hrFWS
50.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSSO
51.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSSO
52.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSSO
53.CROSBIirb.hrSSO
54.CUC prijava sudionikacarnet.hrSSO
55.CUC webcarnet.hrSSO
56.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSSO
57.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
58.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
59.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSSO
60.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSSO
61.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSSO
62.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSSO
63.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSSO
64.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSSO
65.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSSO
66.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSSO
67.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSSO
68.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSSO
69.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSSO
70.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSSO
71.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSSO
72.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSSO
73.Dabar - KIFoREPkif.hrSSO
74.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSSO
75.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSSO
76.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSSO
77.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSSO
78.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSSO
79.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSSO
80.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSSO
81.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSSO
82.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSSO
83.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSSO
84.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSSO
85.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSSO
86.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSSO
87.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSSO
88.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSSO
89.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSSO
90.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSSO
91.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSSO
92.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSSO
93.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSSO
94.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSSO
95.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSSO
96.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSSO
97.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSSO
98.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSSO
99.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSSO
100.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSSO
101.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSSO
102.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSSO
103.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSSO
104.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSSO
105.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSSO
106.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
107.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSSO
108.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSSO
109.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSSO
110.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSSO
111.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
112.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSSO
113.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSSO
114.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSSO
115.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSSO
116.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSSO
117.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSSO
118.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
119.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
120.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSSO
121.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
122.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSSO
123.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
124.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSSO
125.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekupfos.hrSSO
126.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSSO
127.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
128.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
129.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSSO
130.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSSO
131.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSSO
132.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSSO
133.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSSO
134.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSSO
135.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSSO
136.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSSO
137.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSSO
138.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSSO
139.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
140.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSSO
141.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSSO
142.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSSO
143.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
144.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSSO
145.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
146.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSSO
147.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSSO
148.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSSO
149.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSSO
150.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSSO
151.Dabar - Repozitorij Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSSO
152.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSSO
153.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSSO
154.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSSO
155.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSSO
156.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSSO
157.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSSO
158.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSSO
159.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSSO
160.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSSO
161.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskivszrinski.hrSSO
162.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSSO
163.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
164.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSSO
165.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSSO
166.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSSO
167.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
168.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSSO
169.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSSO
170.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSSO
171.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSSO
172.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSSO
173.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSSO
174.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSSO
175.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSSO
176.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSSO
177.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
178.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebvpsz.hrSSO
179.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSSO
180.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSSO
181.DEMLASgeof.hrSSO
182.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSSO
183.DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPsrce.hrSSO
184.DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPSsrce.hrSSO
185.Dreamspark Mathos repozitorijunios.hrSSO
186.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSSO
187.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
188.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
189.e-fakssrce.hrSSO
190.e-faks Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
191.e-Knjižnicacarnet.hrSSO
192.e-Maticecarnet.hrFWS
193.e-potvrde CARNetcarnet.hrSSO
194.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSSO
195.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSSO
196.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSSO
197.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSSO
198.e-Škole Wi-Ficarnet.hrSSO
199.e-učenje VuKavuka.hrSSO
200.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSSO
201.edu.hr portalcarnet.hrSSO
202.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSSO
203.eduAdresarsrce.hrSSO
204.eduAdresar adminsrce.hrSSO
205.eduKnjižaracarnet.hrSSO
206.Eduplanunist.hrSSO
207.EduPlan MEFSTmefst.hrSSO
208.EduPlan Sveučilišta u Splitu - razvojno okruženjeunist.hrSSO
209.Edupoint tečajevicarnet.hrSSO
210.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
211.Energetski studij Šibenikunizg.hrSSO
212.f-ticks websrce.hrSSO
213.Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datotekasrce.hrSSO
214.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSSO
215.Forum Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
216.forum.skole.hrcarnet.hrSSO
217.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSSO
218.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSSO
219.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSSO
220.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSSO
221.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
222.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
223.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSSO
224.Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementazsem.hrSSO
225.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSSO
226.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSSO
227.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSSO
228.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSSO
229.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSSO
230.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSSO
231.Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hrSSO
232.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
233.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSSO
234.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSSO
235.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
236.gumiflex.srce - Elasticsearch server i Kibana sučelje za pregledavanje zapisasrce.hrSSO
237.Helpdesk Wikicarnet.hrSSO
238.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSSO
239.HRN4You - online pregled hrvatskih normiHrvatski zavod za normeSSO
240.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školaHrvatski zavod za zapošljavanjeSSO
241.iLocksrce.hrSSO
242.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSSO
243.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSSO
244.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSSO
245.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSSO
246.InterMeCo Moodlemefos.hrSSO
247.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSSO
248.Interni dokumenti za djelatnike PBF-apbf.hrSSO
249.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSSO
250.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSSO
251.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSSO
252.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSSO
253.Interni informacijski servisi Srca - Gitlab (stari poslužitelj)srce.hrSSO
254.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSSO
255.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSSO
256.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracijesrce.hrSSO
257.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSSO
258.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSSO
259.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSSO
260.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSSO
261.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
262.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSSO
263.Interni servisi Srcasrce.hrSSO
264.Interni servisi Srca - Websrce.hrSSO
265.Interni servisi za sistemcesrce.hrSSO
266.Interni web Srcasrce.hrSSO
267.Inventura CARNet opremecarnet.hrSSO
268.INVETcarnet.hrSSO
269.IRB rezervacijeirb.hrSSO
270.IVRA studentska mrežaIVRA j.d.o.o.SSO
271.Javne web usluge Srcasrce.hrSSO
272.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSSO
273.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
274.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSSO
275.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSSO
276.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSSO
277.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
278.Konto aplikacija za praćenje projekatasfsb.hrSSO
279.KTFST Voditeljstvaktf-split.hrSSO
280.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0Udruga Demokracija 2.0SSO
281.lektire.skole.hrcarnet.hrSSO
282.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSSO
283.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSSO
284.Loomen integracijecarnet.hrSSO
285.mCARNetcarnet.hrSSO
286.Meduzacarnet.hrSSO
287.MefZgSenmef.hrSSO
288.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSSO
289.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSSO
290.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSSO
291.Međuknjižnična posudbansk.hrSSO
292.Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification EngineMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
293.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servisMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
294.Microsoft Dreamspark StagingMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
295.Microsoft Office 365Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
296.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
297.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
298.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
299.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske UmjetnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
300.Microsoft Office 365 za korisnike iz APURIMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
301.Microsoft Office 365 za korisnike iz Bc InstitutaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
302.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
303.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
304.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike VaraždinMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
305.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-aMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
306.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
307.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
308.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
309.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
310.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
311.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za poljoprivredu i turizam PorečMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
312.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSSO
313.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-aMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
314.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
315.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
316.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
317.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
318.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
319.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
320.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
321.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
322.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
323.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
324.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
325.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
326.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra ŠibenikMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
327.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
328.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta SjeverMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
329.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u DubrovnikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
330.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
331.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u ZadruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
332.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
333.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
334.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
335.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
336.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
337.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u GospićuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
338.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar ZaprešićMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
339.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u KarlovcuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
340.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
341.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika GoricaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
342.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom BroduMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
343.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSSO
344.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke poslovne škole PARMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
345.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
346.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u BjelovaruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
347.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog VeleučilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
348.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
349.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u OijekuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
350.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
351.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
352.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u ĐakovuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
353.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
354.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u PuliMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
355.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
356.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
357.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
358.Microsoft Office365 za korisnike iz Šumarskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
359.Microsoft software download centercarnet.hrSSO
360.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSSO
361.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSSO
362.Moj CARNetcarnet.hrSSO
363.Moj CARNet (interno)carnet.hrSSO
364.Moj oblaksrce.hrSSO
365.Moj oblak sslsrce.hrSSO
366.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSSO
367.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSSO
368.Moodle - Pomorski fakultet u Rijecipfri.hrSSO
369.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSSO
370.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
371.Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
372.Mreža e-školecarnet.hrSSO
373.MSDN Academic Downloaduniri.hrSSO
374.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSSO
375.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
376.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSSO
377.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSSO
378.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSSO
379.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSSO
380.MZOS sustav webObrascisrce.hrSSO
381.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSSO
382.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSSO
383.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSSO
384.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSSO
385.Nadzor računalnih sredstava Studomasrce.hrSSO
386.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSSO
387.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSSO
388.NISpVUcarnet.hrFWS
389.NSZ.hrnsz.hrSSO
390.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
391.office365.skole.hrcarnet.hrSSO
392.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSSO
393.Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Sciencemzos.hrSSO
394.OrtoFLEXsfsb.hrSSO
395.owncloud Srce projektsrce.hrSSO
396.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSSO
397.Perseidsffzg.hrSSO
398.PFST - Isvupluspfst.hrSSO
399.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSSO
400.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSSO
401.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSSO
402.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSSO
403.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
404.Praksa - PBFpbf.hrSSO
405.Praksa - PTFOSptfos.hrSSO
406.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSSO
407.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSSO
408.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSSO
409.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSSO
410.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSSO
411.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSSO
412.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSSO
413.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSSO
414.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSSO
415.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSSO
416.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSSO
417.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NETmev.hrSSO
418.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
419.Profil Klett, elektronički udžbeniciProfil Klett d.o.o.SSO
420.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSSO
421.Prometna učilicacarnet.hrSSO
422.PROPYXPRO-MIL d.o.o.SSO
423.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSSO
424.raspored.skole.hrcarnet.hrSSO
425.registrar.carnet.hrcarnet.hrSSO
426.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
427.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSSO
428.Riteh aspriteh.hrSSO
429.Riteh indeksriteh.hrSSO
430.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSSO
431.Riteh Isvuriteh.hrSSO
432.Riteh programiranjeriteh.hrSSO
433.Riteh wwwriteh.hrSSO
434.Riznicacarnet.hrSSO
435.Scriptrunnercarnet.hrSSO
436.Sigus - wikicarnet.hrSSO
437.Sketchpadcarnet.hrSSO
438.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSSO
439.SOZIT Redminemzos.hrSSO
440.SPEEDirb.hrSSO
441.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSSO
442.SRCE CAsrce.hrSSO
443.Srce interni servisisrce.hrFWS
444.Srce VPSsrce.hrSSO
445.Srce Xen Orchestrasrce.hrSSO
446.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSSO
447.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSSO
448.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSSO
449.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSSO
450.STEM genijalcisfsb.hrSSO
451.Studij inženjerstvaunizg.hrSSO
452.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSSO
453.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSSO
454.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSSO
455.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSSO
456.Sustav za praćenje korištenja infrastrukture CRO NGIsrce.hrSSO
457.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSSO
458.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSSO
459.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSSO
460.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSSO
461.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSSO
462.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSSO
463.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSSO
464.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSSO
465.sys.backupcarnet.hrSSO
466.sys.dnscarnet.hrSSO
467.sys.portalcarnet.hrSSO
468.Šah uz školuŠahovski klub "e4"SSO
469.Šestarirb.hrSSO
470.Školski portalŠkolska knjiga, d.d.SSO
471.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSSO
472.Tempus OPUSunizg.hrSSO
473.Uniri Isvuuniri.hrSSO
474.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSSO
475.Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
476.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSSO
477.voopIXcarnet.hrSSO
478.VPN - bazepravo.hrSSO
479.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSSO
480.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
481.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSSO
482.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSSO
483.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
484.Web FKIT-afkit.hrSSO
485.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSSO
486.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
487.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSSO
488.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSSO
489.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSSO
490.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSSO
491.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSSO
492.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSSO
493.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSSO
494.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
495.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSSO
496.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSSO
497.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSSO
498.Web stranice FERIT-aetfos.hrSSO
499.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
500.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSSO
501.Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financijepravo.hrSSO
502.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSSO
503.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSSO
504.WebEd Democarnet.hrSSO
505.WebMailcarnet.hrFWS
506.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSSO
507.Wiki geodezije i geoinformatikegeof.hrSSO
508.Wiki za grupu za otvoreni pristupsrce.hrSSO