Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSSO
2.AAI Devsrce.hrSSO
3.AAI@EduHr autentifikacija za vsmti.hr intranetvsmti.hrSSO
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSSO
5.AAI@EduHr web 2.0srce.hrSSO
6.Abuse obradacarnet.hrFWS
7.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSSO
8.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSSO
9.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSSO
10.Adobe Connect 9carnet.hrSSO
11.Alfa LMSAlfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke posloveSSO
12.Alfa web portalAlfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke posloveSSO
13.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSSO
14.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSSO
15.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSSO
16.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSSO
17.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSSO
18.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSSO
19.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSSO
20.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
21.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSSO
22.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSSO
23.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
24.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
25.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
26.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSSO
27.Baltazarirb.hrSSO
28.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSSO
29.Baza doktoranada OBADunizg.hrSSO
30.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSSO
31.BNET PPK autorizacijacarnet.hrSSO
32.Broj studenatasrce.hrSSO
33.Burza udžbenikacarnet.hrSSO
34.CAP AAIsrce.hrSSO
35.CARNet - ownCloudcarnet.hrSSO
36.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSSO
37.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSSO
38.CARNet Libarcarnet.hrSSO
39.CARNet LMScarnet.hrSSO
40.CARNet Loomencarnet.hrSSO
41.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSSO
42.CARNet Remailercarnet.hrSSO
43.CARNet RTcarnet.hrSSO
44.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSSO
45.CARNetov interni webcarnet.hrSSO
46.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSSO
47.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSSO
48.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSSO
49.CIP-Webtvz.hrSSO
50.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSSO
51.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSSO
52.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSSO
53.CRM sustavcarnet.hrFWS
54.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSSO
55.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSSO
56.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSSO
57.CROSBIirb.hrSSO
58.CROSBI Adminirb.hrSSO
59.CROSBI Frontirb.hrSSO
60.CUC prijava sudionikacarnet.hrSSO
61.CUC webcarnet.hrSSO
62.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSSO
63.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSSO
64.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
65.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
66.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSSO
67.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSSO
68.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSSO
69.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSSO
70.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSSO
71.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSSO
72.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSSO
73.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSSO
74.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSSO
75.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSSO
76.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSSO
77.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSSO
78.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSSO
79.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSSO
80.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSSO
81.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSSO
82.Dabar - KIFoREPkif.hrSSO
83.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSSO
84.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSSO
85.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSSO
86.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSSO
87.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSSO
88.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSSO
89.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSSO
90.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSSO
91.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSSO
92.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSSO
93.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSSO
94.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSSO
95.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSSO
96.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSSO
97.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSSO
98.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSSO
99.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSSO
100.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSSO
101.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSSO
102.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSSO
103.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSSO
104.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSSO
105.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSSO
106.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSSO
107.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSSO
108.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSSO
109.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSSO
110.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSSO
111.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSSO
112.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSSO
113.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSSO
114.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSSO
115.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
116.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSSO
117.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSSO
118.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSSO
119.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSSO
120.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
121.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSSO
122.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSSO
123.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSSO
124.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSSO
125.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSSO
126.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSSO
127.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSSO
128.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSSO
129.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSSO
130.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
131.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
132.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSSO
133.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
134.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSSO
135.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
136.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSSO
137.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekupfos.hrSSO
138.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSSO
139.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
140.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
141.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSSO
142.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSSO
143.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSSO
144.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSSO
145.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSSO
146.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSSO
147.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSSO
148.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSSO
149.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSSO
150.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSSO
151.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
152.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSSO
153.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSSO
154.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSSO
155.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
156.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSSO
157.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
158.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSSO
159.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSSO
160.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSSO
161.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSSO
162.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSSO
163.Dabar - Repozitorij Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSSO
164.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSSO
165.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSSO
166.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSSO
167.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSSO
168.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSSO
169.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSSO
170.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSSO
171.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSSO
172.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSSO
173.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskivszrinski.hrSSO
174.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSSO
175.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
176.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSSO
177.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSSO
178.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSSO
179.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
180.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSSO
181.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSSO
182.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSSO
183.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSSO
184.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSSO
185.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSSO
186.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSSO
187.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSSO
188.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSSO
189.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
190.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebvpsz.hrSSO
191.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSSO
192.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSSO
193.DEMLASgeof.hrSSO
194.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSSO
195.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSSO
196.Dreamspark Mathos repozitorijunios.hrSSO
197.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSSO
198.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
199.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSSO
200.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
201.e-fakssrce.hrSSO
202.e-faks Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
203.e-Knjižnicacarnet.hrSSO
204.e-Maticecarnet.hrFWS
205.e-potvrde CARNetcarnet.hrSSO
206.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSSO
207.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSSO
208.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSSO
209.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSSO
210.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSSO
211.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSSO
212.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSSO
213.e-učenje VuKavuka.hrSSO
214.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSSO
215.ECTS katalogagr.hrSSO
216.Edgar Online Exam Systemfer.hrSSO
217.edu.hr portalcarnet.hrSSO
218.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSSO
219.eduAdresarsrce.hrSSO
220.eduAdresar adminsrce.hrSSO
221.eduKnjižaracarnet.hrSSO
222.Eduplanunist.hrSSO
223.EduPlan MEFSTmefst.hrSSO
224.EduPlan Sveučilišta u Splitu - razvojno okruženjeunist.hrSSO
225.Edupoint tečajevicarnet.hrSSO
226.Edutorijcarnet.hrSSO
227.EFZGIzborniefzg.hrSSO
228.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
229.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSSO
230.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSSO
231.Energetski studij Šibenikunizg.hrSSO
232.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSSO
233.f-ticks websrce.hrSSO
234.Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datotekasrce.hrSSO
235.FOI Eventsfoi.hrSSO
236.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSSO
237.Forum Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
238.forum.skole.hrcarnet.hrSSO
239.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSSO
240.G Suite za Veleučilište "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSSO
241.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSSO
242.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSSO
243.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSSO
244.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
245.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
246.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSSO
247.Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementazsem.hrSSO
248.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSSO
249.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSSO
250.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSSO
251.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSSO
252.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSSO
253.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSSO
254.Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hrSSO
255.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
256.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSSO
257.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSSO
258.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
259.Helpdesk Wikicarnet.hrSSO
260.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSSO
261.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSSO
262.HRN4You - online pregled hrvatskih normiHrvatski zavod za normeSSO
263.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školaHrvatski zavod za zapošljavanjeSSO
264.iLocksrce.hrSSO
265.Infoedukaracunarstvo.hrSSO
266.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSSO
267.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSSO
268.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSSO
269.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSSO
270.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSSO
271.Interni dokumenti za djelatnike PBF-apbf.hrSSO
272.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSSO
273.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSSO
274.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSSO
275.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSSO
276.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSSO
277.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSSO
278.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSSO
279.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSSO
280.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSSO
281.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
282.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSSO
283.Interni servisi Srcasrce.hrSSO
284.Interni servisi Srca - Websrce.hrSSO
285.Interni servisi za sistemcesrce.hrSSO
286.Interni web Srcasrce.hrSSO
287.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
288.Inventura CARNet opremecarnet.hrSSO
289.INVETcarnet.hrSSO
290.IRB rezervacijeirb.hrSSO
291.IVRA studentska mrežaIVRA j.d.o.o.SSO
292.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSSO
293.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
294.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSSO
295.Katalog djelatnikaagr.hrSSO
296.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSSO
297.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSSO
298.Katalog projekataagr.hrSSO
299.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSSO
300.Kolegiosrce.hrSSO
301.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
302.Konto aplikacija za praćenje projekatasfsb.hrSSO
303.KTFST Voditeljstvaktf-split.hrSSO
304.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0Udruga Demokracija 2.0SSO
305.lektire.skole.hrcarnet.hrSSO
306.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSSO
307.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSSO
308.LimeSurvey2srce.hrSSO
309.login.carnet.hrcarnet.hrSSO
310.Loomen integracijecarnet.hrSSO
311.mCARNetcarnet.hrSSO
312.Meduzacarnet.hrSSO
313.MefZgPhDmef.hrSSO
314.MefZgSenmef.hrSSO
315.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSSO
316.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSSO
317.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSSO
318.Međuknjižnična posudbansk.hrSSO
319.Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification EngineMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
320.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servisMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
321.Microsoft Dreamspark StagingMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
322.Microsoft Office 365Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
323.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
324.Microsoft Office 365 za korisnike PMF SplitMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
325.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
326.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
327.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske UmjetnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
328.Microsoft Office 365 za korisnike iz APURIMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
329.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
330.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
331.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike VaraždinMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
332.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-aMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
333.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
334.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
335.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
336.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
337.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
338.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
339.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSSO
340.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za poljoprivredu i turizam PorečMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
341.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSSO
342.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
343.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
344.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
345.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
346.Microsoft Office 365 za korisnike iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama HrvatskeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
347.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
348.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
349.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
350.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
351.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
352.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
353.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
354.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
355.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra ŠibenikMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
356.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
357.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta SjeverMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
358.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u DubrovnikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
359.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
360.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u ZadruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
361.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
362.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
363.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
364.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
365.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
366.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u GospićuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
367.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar ZaprešićMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
368.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u KarlovcuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
369.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
370.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u ŠibenikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
371.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika GoricaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
372.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom BroduMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
373.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSSO
374.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
375.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u BjelovaruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
376.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog VeleučilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
377.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
378.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u OijekuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
379.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
380.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
381.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u ĐakovuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
382.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
383.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u PuliMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
384.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
385.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
386.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
387.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
388.Microsoft Office365 za korisnike iz Šumarskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
389.Microsoft software download centercarnet.hrSSO
390.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSSO
391.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSSO
392.Moj CARNetcarnet.hrSSO
393.Moj CARNet (interno)carnet.hrSSO
394.Moj oblaksrce.hrSSO
395.Moj oblak sslsrce.hrSSO
396.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSSO
397.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSSO
398.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSSO
399.Moodle 2016 Sveučilišta u Puliunipu.hrSSO
400.Moodle Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
401.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
402.Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
403.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSSO
404.Moodle visoko uciliste Algebraracunarstvo.hrSSO
405.Mreža e-školecarnet.hrSSO
406.MSDN Academic Downloaduniri.hrSSO
407.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSSO
408.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
409.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSSO
410.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSSO
411.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSSO
412.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSSO
413.MZOS sustav webObrascisrce.hrSSO
414.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSSO
415.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSSO
416.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSSO
417.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSSO
418.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSSO
419.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSSO
420.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSSO
421.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSSO
422.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSSO
423.NCERT wikicarnet.hrSSO
424.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSSO
425.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSSO
426.NISpVUcarnet.hrFWS
427.NSZ.hrnsz.hrSSO
428.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
429.office365.skole.hrcarnet.hrSSO
430.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSSO
431.Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Sciencemzos.hrSSO
432.OrtoFLEXsfsb.hrSSO
433.OTRS sustav Srcasrce.hrSSO
434.owncloud Srce projektsrce.hrSSO
435.PAR Moodlepar.hrSSO
436.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSSO
437.Perseidsffzg.hrSSO
438.PFST - Isvupluspfst.hrSSO
439.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSSO
440.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSSO
441.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSSO
442.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSSO
443.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
444.Praksa - EFRIefri.hrSSO
445.Praksa - EFSTefst.hrSSO
446.Praksa - FKITfkit.hrSSO
447.Praksa - PBFpbf.hrSSO
448.Praksa - PTFOSptfos.hrSSO
449.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSSO
450.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSSO
451.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSSO
452.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSSO
453.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSSO
454.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSSO
455.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSSO
456.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSSO
457.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSSO
458.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSSO
459.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSSO
460.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NETmev.hrSSO
461.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
462.Profil Klett, elektronički udžbeniciProfil Klett d.o.o.SSO
463.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSSO
464.Prometna učilicacarnet.hrSSO
465.PROPYXPRO-MIL d.o.o.SSO
466.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSSO
467.raspored.skole.hrcarnet.hrSSO
468.Registar resursa 2srce.hrSSO
469.registrar.carnet.hrcarnet.hrSSO
470.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
471.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
472.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSSO
473.Riteh aspriteh.hrSSO
474.Riteh indeksriteh.hrSSO
475.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSSO
476.Riteh Isvuriteh.hrSSO
477.Riteh programiranjeriteh.hrSSO
478.Riteh wwwriteh.hrSSO
479.Riznicacarnet.hrSSO
480.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSSO
481.Scriptrunnercarnet.hrSSO
482.scvz studnet aplikacijascvz.hrSSO
483.Sigus - wikicarnet.hrSSO
484.Sketchpadcarnet.hrSSO
485.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSSO
486.SOZIT Redminemzos.hrSSO
487.SPEEDirb.hrSSO
488.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSSO
489.Srce interni servisisrce.hrFWS
490.SRCE RAsrce.hrSSO
491.Srce VPSsrce.hrSSO
492.Srce Xen Orchestrasrce.hrSSO
493.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSSO
494.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSSO
495.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSSO
496.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSSO
497.STEM genijalcisfsb.hrSSO
498.STEM stipendijemzos.hrSSO
499.Studij inženjerstvaunizg.hrSSO
500.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSSO
501.sup-sandboxsrce.hrSSO
502.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSSO
503.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSSO
504.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSSO
505.Sustav za praćenje korištenja infrastrukture CRO NGIsrce.hrSSO
506.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSSO
507.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSSO
508.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSSO
509.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSSO
510.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSSO
511.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSSO
512.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSSO
513.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSSO
514.sys.backupcarnet.hrSSO
515.sys.dnscarnet.hrSSO
516.sys.monitorcarnet.hrSSO
517.sys.portalcarnet.hrSSO
518.Šah uz školuŠahovski klub "e4"SSO
519.Šestarirb.hrSSO
520.Školski portalŠkolska knjiga, d.d.SSO
521.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSSO
522.Tempus OPUSunizg.hrSSO
523.Uniri Isvuuniri.hrSSO
524.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSSO
525.Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
526.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSSO
527.voopIXcarnet.hrSSO
528.VPN - bazepravo.hrSSO
529.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSSO
530.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSSO
531.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
532.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSSO
533.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSSO
534.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSSO
535.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSSO
536.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
537.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
538.Web FKIT-afkit.hrSSO
539.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSSO
540.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
541.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSSO
542.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSSO
543.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSSO
544.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSSO
545.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSSO
546.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSSO
547.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSSO
548.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSSO
549.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSSO
550.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSSO
551.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSSO
552.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSSO
553.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSSO
554.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
555.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSSO
556.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSSO
557.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSSO
558.Web stranica FERIT-aetfos.hrSSO
559.Web stranice FERIT-aetfos.hrSSO
560.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeHrvatska udruga poslodavacaSSO
561.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
562.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSSO
563.Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financijepravo.hrSSO
564.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSSO
565.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
566.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSSO
567.WebEd Democarnet.hrSSO
568.WebEd Demo Windowscarnet.hrSSO
569.WebMailcarnet.hrFWS
570.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSSO
571.Wiki za grupu za otvoreni pristupsrce.hrSSO