Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SSO.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSSO
2.AAI Devsrce.hrSSO
3.AAI@EduHr Labsrce.hrSSO
4.AAI@EduHr web 2.0srce.hrSSO
5.Abuse obradacarnet.hrFWS
6.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSSO
7.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSSO
8.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSSO
9.Adobe Connect 9carnet.hrSSO
10.Alfa LMSAlfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke posloveSSO
11.Alfa web portalAlfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke posloveSSO
12.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSSO
13.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSSO
14.Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srcasrce.hrSSO
15.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSSO
16.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSSO
17.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSSO
18.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
19.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSSO
20.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSSO
21.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
22.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
23.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSSO
24.Baltazarirb.hrSSO
25.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSSO
26.Baza doktoranada OBADunizg.hrSSO
27.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSSO
28.BNET PPK autorizacijacarnet.hrSSO
29.Broj studenatasrce.hrSSO
30.Burza udžbenikacarnet.hrSSO
31.CAP AAIsrce.hrSSO
32.CARNet - ownCloudcarnet.hrSSO
33.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSSO
34.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSSO
35.CARNet Libarcarnet.hrSSO
36.CARNet LMScarnet.hrSSO
37.CARNet Loomencarnet.hrSSO
38.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSSO
39.CARNet Remailercarnet.hrSSO
40.CARNet RTcarnet.hrSSO
41.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSSO
42.CARNetov interni webcarnet.hrSSO
43.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSSO
44.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSSO
45.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSSO
46.CIP-Webtvz.hrSSO
47.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSSO
48.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSSO
49.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSSO
50.CRM sustavcarnet.hrFWS
51.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSSO
52.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSSO
53.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSSO
54.CROSBIirb.hrSSO
55.CUC prijava sudionikacarnet.hrSSO
56.CUC webcarnet.hrSSO
57.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSSO
58.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
59.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
60.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSSO
61.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSSO
62.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSSO
63.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSSO
64.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSSO
65.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSSO
66.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSSO
67.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSSO
68.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSSO
69.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSSO
70.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSSO
71.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSSO
72.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSSO
73.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSSO
74.Dabar - KIFoREPkif.hrSSO
75.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSSO
76.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSSO
77.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSSO
78.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSSO
79.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSSO
80.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSSO
81.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSSO
82.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSSO
83.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSSO
84.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSSO
85.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSSO
86.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSSO
87.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSSO
88.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSSO
89.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSSO
90.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSSO
91.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSSO
92.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSSO
93.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSSO
94.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSSO
95.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSSO
96.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSSO
97.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSSO
98.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSSO
99.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSSO
100.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSSO
101.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSSO
102.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSSO
103.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSSO
104.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSSO
105.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSSO
106.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSSO
107.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
108.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSSO
109.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSSO
110.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSSO
111.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSSO
112.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
113.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSSO
114.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSSO
115.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSSO
116.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSSO
117.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSSO
118.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSSO
119.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
120.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
121.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSSO
122.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
123.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSSO
124.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
125.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSSO
126.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekupfos.hrSSO
127.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSSO
128.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
129.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
130.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSSO
131.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSSO
132.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSSO
133.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSSO
134.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSSO
135.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSSO
136.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSSO
137.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSSO
138.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSSO
139.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSSO
140.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
141.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSSO
142.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSSO
143.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSSO
144.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
145.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSSO
146.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
147.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSSO
148.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSSO
149.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSSO
150.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSSO
151.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSSO
152.Dabar - Repozitorij Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSSO
153.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSSO
154.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSSO
155.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSSO
156.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSSO
157.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSSO
158.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSSO
159.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSSO
160.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSSO
161.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSSO
162.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskivszrinski.hrSSO
163.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSSO
164.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
165.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSSO
166.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSSO
167.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSSO
168.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
169.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSSO
170.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSSO
171.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSSO
172.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSSO
173.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSSO
174.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSSO
175.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSSO
176.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSSO
177.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSSO
178.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
179.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebvpsz.hrSSO
180.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSSO
181.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSSO
182.DEMLASgeof.hrSSO
183.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSSO
184.DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPsrce.hrSSO
185.DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPSsrce.hrSSO
186.Dreamspark Mathos repozitorijunios.hrSSO
187.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSSO
188.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
189.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
190.e-fakssrce.hrSSO
191.e-faks Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
192.e-Knjižnicacarnet.hrSSO
193.e-Maticecarnet.hrFWS
194.e-potvrde CARNetcarnet.hrSSO
195.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSSO
196.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSSO
197.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSSO
198.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSSO
199.e-Škole Wi-Ficarnet.hrSSO
200.e-učenje VuKavuka.hrSSO
201.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSSO
202.edu.hr portalcarnet.hrSSO
203.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSSO
204.eduAdresarsrce.hrSSO
205.eduAdresar adminsrce.hrSSO
206.eduKnjižaracarnet.hrSSO
207.Eduplanunist.hrSSO
208.EduPlan MEFSTmefst.hrSSO
209.EduPlan Sveučilišta u Splitu - razvojno okruženjeunist.hrSSO
210.Edupoint tečajevicarnet.hrSSO
211.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
212.Energetski studij Šibenikunizg.hrSSO
213.f-ticks websrce.hrSSO
214.Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datotekasrce.hrSSO
215.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSSO
216.Forum Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
217.forum.skole.hrcarnet.hrSSO
218.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSSO
219.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSSO
220.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSSO
221.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSSO
222.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
223.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
224.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSSO
225.Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementazsem.hrSSO
226.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSSO
227.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSSO
228.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSSO
229.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSSO
230.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSSO
231.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSSO
232.Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hrSSO
233.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
234.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSSO
235.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSSO
236.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
237.gumiflex.srce - Elasticsearch server i Kibana sučelje za pregledavanje zapisasrce.hrSSO
238.Helpdesk Wikicarnet.hrSSO
239.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSSO
240.HRN4You - online pregled hrvatskih normiHrvatski zavod za normeSSO
241.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školaHrvatski zavod za zapošljavanjeSSO
242.iLocksrce.hrSSO
243.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSSO
244.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSSO
245.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSSO
246.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSSO
247.InterMeCo Moodlemefos.hrSSO
248.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSSO
249.Interni dokumenti za djelatnike PBF-apbf.hrSSO
250.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSSO
251.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSSO
252.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSSO
253.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSSO
254.Interni informacijski servisi Srca - Gitlab (stari poslužitelj)srce.hrSSO
255.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSSO
256.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSSO
257.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracijesrce.hrSSO
258.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSSO
259.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSSO
260.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSSO
261.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSSO
262.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
263.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSSO
264.Interni servisi Srcasrce.hrSSO
265.Interni servisi Srca - Websrce.hrSSO
266.Interni servisi za sistemcesrce.hrSSO
267.Interni web Srcasrce.hrSSO
268.Inventura CARNet opremecarnet.hrSSO
269.INVETcarnet.hrSSO
270.IRB rezervacijeirb.hrSSO
271.IVRA studentska mrežaIVRA j.d.o.o.SSO
272.Javne web usluge Srcasrce.hrSSO
273.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSSO
274.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
275.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSSO
276.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSSO
277.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSSO
278.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
279.Konto aplikacija za praćenje projekatasfsb.hrSSO
280.KTFST Voditeljstvaktf-split.hrSSO
281.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0Udruga Demokracija 2.0SSO
282.lektire.skole.hrcarnet.hrSSO
283.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSSO
284.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSSO
285.Loomen integracijecarnet.hrSSO
286.mCARNetcarnet.hrSSO
287.Meduzacarnet.hrSSO
288.MefZgSenmef.hrSSO
289.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSSO
290.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSSO
291.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSSO
292.Međuknjižnična posudbansk.hrSSO
293.Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification EngineMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
294.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servisMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
295.Microsoft Dreamspark StagingMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
296.Microsoft Office 365Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
297.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
298.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
299.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
300.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske UmjetnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
301.Microsoft Office 365 za korisnike iz APURIMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
302.Microsoft Office 365 za korisnike iz Bc InstitutaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
303.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
304.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
305.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike VaraždinMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
306.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-aMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
307.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
308.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
309.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
310.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
311.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
312.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za poljoprivredu i turizam PorečMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
313.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSSO
314.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-aMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
315.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
316.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
317.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
318.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
319.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
320.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
321.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
322.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
323.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
324.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
325.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
326.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
327.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra ŠibenikMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
328.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
329.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta SjeverMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
330.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u DubrovnikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
331.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
332.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u ZadruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
333.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
334.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
335.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
336.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
337.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
338.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u GospićuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
339.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar ZaprešićMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
340.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u KarlovcuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
341.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
342.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika GoricaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
343.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom BroduMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
344.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSSO
345.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke poslovne škole PARMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
346.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
347.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u BjelovaruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
348.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog VeleučilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
349.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
350.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u OijekuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
351.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
352.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
353.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u ĐakovuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
354.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
355.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u PuliMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
356.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
357.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
358.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
359.Microsoft Office365 za korisnike iz Šumarskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
360.Microsoft software download centercarnet.hrSSO
361.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSSO
362.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSSO
363.Moj CARNetcarnet.hrSSO
364.Moj CARNet (interno)carnet.hrSSO
365.Moj oblaksrce.hrSSO
366.Moj oblak sslsrce.hrSSO
367.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSSO
368.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSSO
369.Moodle - Pomorski fakultet u Rijecipfri.hrSSO
370.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSSO
371.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
372.Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
373.Mreža e-školecarnet.hrSSO
374.MSDN Academic Downloaduniri.hrSSO
375.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSSO
376.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
377.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSSO
378.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSSO
379.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSSO
380.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSSO
381.MZOS sustav webObrascisrce.hrSSO
382.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSSO
383.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSSO
384.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSSO
385.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSSO
386.Nadzor računalnih sredstava Studomasrce.hrSSO
387.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSSO
388.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSSO
389.NISpVUcarnet.hrFWS
390.NSZ.hrnsz.hrSSO
391.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
392.office365.skole.hrcarnet.hrSSO
393.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSSO
394.Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Sciencemzos.hrSSO
395.OrtoFLEXsfsb.hrSSO
396.owncloud Srce projektsrce.hrSSO
397.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSSO
398.Perseidsffzg.hrSSO
399.PFST - Isvupluspfst.hrSSO
400.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSSO
401.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSSO
402.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSSO
403.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSSO
404.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
405.Praksa - FKITfkit.hrSSO
406.Praksa - PBFpbf.hrSSO
407.Praksa - PTFOSptfos.hrSSO
408.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSSO
409.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSSO
410.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSSO
411.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSSO
412.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSSO
413.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSSO
414.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSSO
415.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSSO
416.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSSO
417.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSSO
418.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSSO
419.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NETmev.hrSSO
420.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
421.Profil Klett, elektronički udžbeniciProfil Klett d.o.o.SSO
422.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSSO
423.Prometna učilicacarnet.hrSSO
424.PROPYXPRO-MIL d.o.o.SSO
425.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSSO
426.raspored.skole.hrcarnet.hrSSO
427.registrar.carnet.hrcarnet.hrSSO
428.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
429.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSSO
430.Riteh aspriteh.hrSSO
431.Riteh indeksriteh.hrSSO
432.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSSO
433.Riteh Isvuriteh.hrSSO
434.Riteh programiranjeriteh.hrSSO
435.Riteh wwwriteh.hrSSO
436.Riznicacarnet.hrSSO
437.Scriptrunnercarnet.hrSSO
438.Sigus - wikicarnet.hrSSO
439.Sketchpadcarnet.hrSSO
440.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSSO
441.SOZIT Redminemzos.hrSSO
442.SPEEDirb.hrSSO
443.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSSO
444.SRCE CAsrce.hrSSO
445.Srce interni servisisrce.hrFWS
446.Srce VPSsrce.hrSSO
447.Srce Xen Orchestrasrce.hrSSO
448.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSSO
449.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSSO
450.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSSO
451.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSSO
452.STEM genijalcisfsb.hrSSO
453.Studij inženjerstvaunizg.hrSSO
454.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSSO
455.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSSO
456.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSSO
457.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSSO
458.Sustav za praćenje korištenja infrastrukture CRO NGIsrce.hrSSO
459.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSSO
460.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSSO
461.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSSO
462.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSSO
463.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSSO
464.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSSO
465.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSSO
466.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSSO
467.sys.backupcarnet.hrSSO
468.sys.dnscarnet.hrSSO
469.sys.portalcarnet.hrSSO
470.Šah uz školuŠahovski klub "e4"SSO
471.Šestarirb.hrSSO
472.Školski portalŠkolska knjiga, d.d.SSO
473.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSSO
474.Tempus OPUSunizg.hrSSO
475.Uniri Isvuuniri.hrSSO
476.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSSO
477.Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
478.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSSO
479.voopIXcarnet.hrSSO
480.VPN - bazepravo.hrSSO
481.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSSO
482.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
483.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSSO
484.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSSO
485.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
486.Web FKIT-afkit.hrSSO
487.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSSO
488.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
489.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSSO
490.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSSO
491.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSSO
492.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSSO
493.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSSO
494.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSSO
495.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSSO
496.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
497.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSSO
498.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSSO
499.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSSO
500.Web stranice FERIT-aetfos.hrSSO
501.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
502.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSSO
503.Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financijepravo.hrSSO
504.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSSO
505.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSSO
506.WebEd Democarnet.hrSSO
507.WebMailcarnet.hrFWS
508.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSSO
509.Wiki geodezije i geoinformatikegeof.hrSSO
510.Wiki za grupu za otvoreni pristupsrce.hrSSO