Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SSO.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSSO
2.a2 FER online exam systemfer.hrSSO
3.AAI Devsrce.hrSSO
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSSO
5.AAI@EduHr web 2.0srce.hrSSO
6.Abuse obradacarnet.hrFWS
7.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSSO
8.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSSO
9.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSSO
10.Adobe Connect 9carnet.hrSSO
11.Alfa LMSAlfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke posloveSSO
12.Alfa web portalAlfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke posloveSSO
13.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSSO
14.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSSO
15.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSSO
16.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSSO
17.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSSO
18.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSSO
19.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSSO
20.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
21.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSSO
22.Apps UNIPUunipu.hrSSO
23.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSSO
24.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
25.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
26.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSSO
27.Baltazarirb.hrSSO
28.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSSO
29.Baza doktoranada OBADunizg.hrSSO
30.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSSO
31.BNET PPK autorizacijacarnet.hrSSO
32.Broj studenatasrce.hrSSO
33.Burza udžbenikacarnet.hrSSO
34.CAP AAIsrce.hrSSO
35.CARNet - ownCloudcarnet.hrSSO
36.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSSO
37.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSSO
38.CARNet Libarcarnet.hrSSO
39.CARNet LMScarnet.hrSSO
40.CARNet Loomencarnet.hrSSO
41.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSSO
42.CARNet Remailercarnet.hrSSO
43.CARNet RTcarnet.hrSSO
44.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSSO
45.CARNetov interni webcarnet.hrSSO
46.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSSO
47.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSSO
48.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSSO
49.CIP-Webtvz.hrSSO
50.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSSO
51.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSSO
52.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSSO
53.CRM sustavcarnet.hrFWS
54.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSSO
55.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSSO
56.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSSO
57.CROSBIirb.hrSSO
58.CROSBI Adminirb.hrSSO
59.CUC prijava sudionikacarnet.hrSSO
60.CUC webcarnet.hrSSO
61.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSSO
62.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
63.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
64.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSSO
65.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSSO
66.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSSO
67.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSSO
68.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSSO
69.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSSO
70.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSSO
71.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSSO
72.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSSO
73.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSSO
74.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSSO
75.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSSO
76.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSSO
77.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSSO
78.Dabar - KIFoREPkif.hrSSO
79.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSSO
80.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSSO
81.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSSO
82.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSSO
83.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSSO
84.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSSO
85.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSSO
86.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSSO
87.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSSO
88.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSSO
89.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSSO
90.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSSO
91.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSSO
92.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSSO
93.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSSO
94.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSSO
95.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSSO
96.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSSO
97.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSSO
98.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSSO
99.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSSO
100.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSSO
101.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSSO
102.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSSO
103.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSSO
104.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSSO
105.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSSO
106.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSSO
107.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSSO
108.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSSO
109.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSSO
110.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSSO
111.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
112.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSSO
113.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSSO
114.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSSO
115.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSSO
116.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
117.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSSO
118.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSSO
119.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSSO
120.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSSO
121.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSSO
122.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSSO
123.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSSO
124.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSSO
125.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSSO
126.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
127.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
128.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSSO
129.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
130.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSSO
131.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
132.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSSO
133.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekupfos.hrSSO
134.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSSO
135.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
136.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
137.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSSO
138.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSSO
139.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSSO
140.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSSO
141.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSSO
142.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSSO
143.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSSO
144.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSSO
145.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSSO
146.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSSO
147.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
148.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSSO
149.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSSO
150.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSSO
151.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
152.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSSO
153.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
154.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSSO
155.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSSO
156.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSSO
157.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSSO
158.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSSO
159.Dabar - Repozitorij Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSSO
160.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSSO
161.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSSO
162.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSSO
163.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSSO
164.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSSO
165.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSSO
166.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSSO
167.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSSO
168.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSSO
169.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskivszrinski.hrSSO
170.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSSO
171.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
172.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSSO
173.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSSO
174.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSSO
175.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
176.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSSO
177.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSSO
178.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSSO
179.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSSO
180.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSSO
181.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSSO
182.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSSO
183.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSSO
184.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSSO
185.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
186.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebvpsz.hrSSO
187.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSSO
188.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSSO
189.DEMLASgeof.hrSSO
190.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSSO
191.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSSO
192.Dreamspark Mathos repozitorijunios.hrSSO
193.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSSO
194.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
195.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
196.e-fakssrce.hrSSO
197.e-faks Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
198.e-Knjižnicacarnet.hrSSO
199.e-Maticecarnet.hrFWS
200.e-potvrde CARNetcarnet.hrSSO
201.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSSO
202.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSSO
203.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSSO
204.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSSO
205.e-Škole Wi-Ficarnet.hrSSO
206.e-učenje VuKavuka.hrSSO
207.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSSO
208.ECTS katalogagr.hrSSO
209.edu.hr portalcarnet.hrSSO
210.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSSO
211.eduAdresarsrce.hrSSO
212.eduAdresar adminsrce.hrSSO
213.eduKnjižaracarnet.hrSSO
214.Eduplanunist.hrSSO
215.EduPlan MEFSTmefst.hrSSO
216.EduPlan Sveučilišta u Splitu - razvojno okruženjeunist.hrSSO
217.Edupoint tečajevicarnet.hrSSO
218.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
219.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSSO
220.Energetski studij Šibenikunizg.hrSSO
221.f-ticks websrce.hrSSO
222.Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datotekasrce.hrSSO
223.FOI Eventsfoi.hrSSO
224.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSSO
225.Forum Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
226.forum.skole.hrcarnet.hrSSO
227.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSSO
228.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSSO
229.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSSO
230.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSSO
231.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
232.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
233.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSSO
234.Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementazsem.hrSSO
235.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSSO
236.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSSO
237.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSSO
238.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSSO
239.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSSO
240.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSSO
241.Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hrSSO
242.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
243.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSSO
244.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSSO
245.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
246.gumiflex.srce - Elasticsearch server i Kibana sučelje za pregledavanje zapisasrce.hrSSO
247.Helpdesk Wikicarnet.hrSSO
248.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSSO
249.HRN4You - online pregled hrvatskih normiHrvatski zavod za normeSSO
250.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školaHrvatski zavod za zapošljavanjeSSO
251.iLocksrce.hrSSO
252.Infoedukaracunarstvo.hrSSO
253.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSSO
254.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSSO
255.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSSO
256.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSSO
257.InterMeCo Moodlemefos.hrSSO
258.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSSO
259.Interni dokumenti za djelatnike PBF-apbf.hrSSO
260.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSSO
261.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSSO
262.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSSO
263.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSSO
264.Interni informacijski servisi Srca - Gitlab (stari poslužitelj)srce.hrSSO
265.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSSO
266.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSSO
267.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSSO
268.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSSO
269.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSSO
270.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSSO
271.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSSO
272.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
273.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSSO
274.Interni servisi Srcasrce.hrSSO
275.Interni servisi Srca - Websrce.hrSSO
276.Interni servisi za sistemcesrce.hrSSO
277.Interni web Srcasrce.hrSSO
278.Inventura CARNet opremecarnet.hrSSO
279.INVETcarnet.hrSSO
280.IRB rezervacijeirb.hrSSO
281.IVRA studentska mrežaIVRA j.d.o.o.SSO
282.Javne web usluge Srcasrce.hrSSO
283.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSSO
284.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
285.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSSO
286.Katalog djelatnikaagr.hrSSO
287.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSSO
288.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSSO
289.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
290.Konto aplikacija za praćenje projekatasfsb.hrSSO
291.KTFST Voditeljstvaktf-split.hrSSO
292.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0Udruga Demokracija 2.0SSO
293.lektire.skole.hrcarnet.hrSSO
294.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSSO
295.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSSO
296.LimeSurvey2srce.hrSSO
297.Loomen integracijecarnet.hrSSO
298.mCARNetcarnet.hrSSO
299.Meduzacarnet.hrSSO
300.MefZgSenmef.hrSSO
301.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSSO
302.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSSO
303.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSSO
304.Međuknjižnična posudbansk.hrSSO
305.Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification EngineMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
306.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servisMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
307.Microsoft Dreamspark StagingMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
308.Microsoft Office 365Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
309.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
310.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
311.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
312.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske UmjetnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
313.Microsoft Office 365 za korisnike iz APURIMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
314.Microsoft Office 365 za korisnike iz Bc InstitutaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
315.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
316.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
317.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike VaraždinMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
318.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-aMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
319.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
320.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
321.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
322.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
323.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
324.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
325.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za poljoprivredu i turizam PorečMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
326.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSSO
327.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
328.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
329.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
330.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
331.Microsoft Office 365 za korisnike iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama HrvatskeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
332.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
333.Microsoft Office 365 za korisnike iz POU InvictusMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
334.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
335.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
336.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
337.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
338.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
339.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
340.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
341.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra ŠibenikMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
342.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
343.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta SjeverMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
344.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u DubrovnikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
345.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
346.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u ZadruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
347.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
348.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
349.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
350.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
351.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
352.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u GospićuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
353.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar ZaprešićMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
354.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u KarlovcuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
355.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
356.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u ŠibenikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
357.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika GoricaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
358.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom BroduMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
359.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSSO
360.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke poslovne škole PARMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
361.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
362.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u BjelovaruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
363.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog VeleučilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
364.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
365.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u OijekuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
366.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
367.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
368.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u ĐakovuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
369.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
370.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u PuliMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
371.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
372.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
373.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
374.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
375.Microsoft Office365 za korisnike iz Šumarskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
376.Microsoft software download centercarnet.hrSSO
377.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSSO
378.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSSO
379.Moj CARNetcarnet.hrSSO
380.Moj CARNet (interno)carnet.hrSSO
381.Moj oblaksrce.hrSSO
382.Moj oblak sslsrce.hrSSO
383.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSSO
384.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSSO
385.Moodle - Pomorski fakultet u Rijecipfri.hrSSO
386.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSSO
387.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
388.Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
389.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSSO
390.Moodle visoko uciliste Algebraracunarstvo.hrSSO
391.Mreža e-školecarnet.hrSSO
392.MSDN Academic Downloaduniri.hrSSO
393.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSSO
394.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
395.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSSO
396.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSSO
397.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSSO
398.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSSO
399.MZOS sustav webObrascisrce.hrSSO
400.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSSO
401.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSSO
402.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSSO
403.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSSO
404.Nadzor računalnih sredstava Studomasrce.hrSSO
405.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSSO
406.NCERT wikicarnet.hrSSO
407.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSSO
408.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSSO
409.NISpVUcarnet.hrFWS
410.NSZ.hrnsz.hrSSO
411.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
412.office365.skole.hrcarnet.hrSSO
413.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSSO
414.Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Sciencemzos.hrSSO
415.OrtoFLEXsfsb.hrSSO
416.owncloud Srce projektsrce.hrSSO
417.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSSO
418.Perseidsffzg.hrSSO
419.PFST - Isvupluspfst.hrSSO
420.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSSO
421.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSSO
422.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSSO
423.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSSO
424.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
425.Praksa - FKITfkit.hrSSO
426.Praksa - PBFpbf.hrSSO
427.Praksa - PTFOSptfos.hrSSO
428.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSSO
429.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSSO
430.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSSO
431.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSSO
432.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSSO
433.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSSO
434.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSSO
435.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSSO
436.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSSO
437.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSSO
438.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSSO
439.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NETmev.hrSSO
440.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
441.Profil Klett, elektronički udžbeniciProfil Klett d.o.o.SSO
442.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSSO
443.Prometna učilicacarnet.hrSSO
444.PROPYXPRO-MIL d.o.o.SSO
445.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSSO
446.raspored.skole.hrcarnet.hrSSO
447.registrar.carnet.hrcarnet.hrSSO
448.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
449.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSSO
450.Riteh aspriteh.hrSSO
451.Riteh indeksriteh.hrSSO
452.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSSO
453.Riteh Isvuriteh.hrSSO
454.Riteh programiranjeriteh.hrSSO
455.Riteh wwwriteh.hrSSO
456.Riznicacarnet.hrSSO
457.Scriptrunnercarnet.hrSSO
458.Sigus - wikicarnet.hrSSO
459.Sketchpadcarnet.hrSSO
460.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSSO
461.SOZIT Redminemzos.hrSSO
462.SPEEDirb.hrSSO
463.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSSO
464.SRCE CAsrce.hrSSO
465.Srce interni servisisrce.hrFWS
466.SRCE RAsrce.hrSSO
467.Srce VPSsrce.hrSSO
468.Srce Xen Orchestrasrce.hrSSO
469.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSSO
470.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSSO
471.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSSO
472.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSSO
473.STEM genijalcisfsb.hrSSO
474.Studij inženjerstvaunizg.hrSSO
475.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSSO
476.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSSO
477.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSSO
478.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSSO
479.Sustav za praćenje korištenja infrastrukture CRO NGIsrce.hrSSO
480.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSSO
481.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSSO
482.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSSO
483.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSSO
484.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSSO
485.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSSO
486.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSSO
487.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSSO
488.sys.backupcarnet.hrSSO
489.sys.dnscarnet.hrSSO
490.sys.monitorcarnet.hrSSO
491.sys.portalcarnet.hrSSO
492.Šah uz školuŠahovski klub "e4"SSO
493.Šestarirb.hrSSO
494.Školski portalŠkolska knjiga, d.d.SSO
495.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSSO
496.Tempus OPUSunizg.hrSSO
497.Uniri Isvuuniri.hrSSO
498.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSSO
499.Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
500.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSSO
501.voopIXcarnet.hrSSO
502.VPN - bazepravo.hrSSO
503.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSSO
504.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSSO
505.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
506.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSSO
507.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSSO
508.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
509.Web FKIT-afkit.hrSSO
510.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSSO
511.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
512.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSSO
513.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSSO
514.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSSO
515.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSSO
516.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSSO
517.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSSO
518.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSSO
519.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
520.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSSO
521.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSSO
522.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSSO
523.Web stranica FERIT-aetfos.hrSSO
524.Web stranice FERIT-aetfos.hrSSO
525.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeHrvatska udruga poslodavacaSSO
526.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
527.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSSO
528.Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financijepravo.hrSSO
529.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSSO
530.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSSO
531.WebEd Democarnet.hrSSO
532.WebMailcarnet.hrFWS
533.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSSO
534.Wiki geodezije i geoinformatikegeof.hrSSO
535.Wiki za grupu za otvoreni pristupsrce.hrSSO