Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SSO.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSSO
2.a2 FER online exam systemfer.hrSSO
3.AAI Devsrce.hrSSO
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSSO
5.AAI@EduHr web 2.0srce.hrSSO
6.Abuse obradacarnet.hrFWS
7.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSSO
8.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSSO
9.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSSO
10.Adobe Connect 9carnet.hrSSO
11.Alfa LMSAlfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke posloveSSO
12.Alfa web portalAlfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke posloveSSO
13.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSSO
14.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSSO
15.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSSO
16.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSSO
17.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSSO
18.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSSO
19.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSSO
20.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
21.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSSO
22.Apps UNIPUunipu.hrSSO
23.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSSO
24.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
25.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
26.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSSO
27.Baltazarirb.hrSSO
28.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSSO
29.Baza doktoranada OBADunizg.hrSSO
30.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSSO
31.BNET PPK autorizacijacarnet.hrSSO
32.Broj studenatasrce.hrSSO
33.Burza udžbenikacarnet.hrSSO
34.CAP AAIsrce.hrSSO
35.CARNet - ownCloudcarnet.hrSSO
36.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSSO
37.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSSO
38.CARNet Libarcarnet.hrSSO
39.CARNet LMScarnet.hrSSO
40.CARNet Loomencarnet.hrSSO
41.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSSO
42.CARNet Remailercarnet.hrSSO
43.CARNet RTcarnet.hrSSO
44.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSSO
45.CARNetov interni webcarnet.hrSSO
46.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSSO
47.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSSO
48.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSSO
49.CIP-Webtvz.hrSSO
50.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSSO
51.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSSO
52.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSSO
53.CRM sustavcarnet.hrFWS
54.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSSO
55.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSSO
56.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSSO
57.CROSBIirb.hrSSO
58.CROSBI Adminirb.hrSSO
59.CUC prijava sudionikacarnet.hrSSO
60.CUC webcarnet.hrSSO
61.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSSO
62.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
63.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
64.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSSO
65.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSSO
66.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSSO
67.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSSO
68.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSSO
69.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSSO
70.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSSO
71.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSSO
72.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSSO
73.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSSO
74.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSSO
75.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSSO
76.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSSO
77.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSSO
78.Dabar - KIFoREPkif.hrSSO
79.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSSO
80.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSSO
81.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSSO
82.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSSO
83.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSSO
84.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSSO
85.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSSO
86.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSSO
87.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSSO
88.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSSO
89.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSSO
90.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSSO
91.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSSO
92.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSSO
93.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSSO
94.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSSO
95.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSSO
96.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSSO
97.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSSO
98.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSSO
99.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSSO
100.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSSO
101.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSSO
102.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSSO
103.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSSO
104.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSSO
105.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSSO
106.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSSO
107.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSSO
108.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSSO
109.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSSO
110.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSSO
111.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
112.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSSO
113.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSSO
114.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSSO
115.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSSO
116.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
117.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSSO
118.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSSO
119.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSSO
120.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSSO
121.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSSO
122.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSSO
123.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSSO
124.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
125.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
126.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSSO
127.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
128.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSSO
129.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
130.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSSO
131.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekupfos.hrSSO
132.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSSO
133.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
134.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
135.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSSO
136.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSSO
137.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSSO
138.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSSO
139.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSSO
140.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSSO
141.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSSO
142.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSSO
143.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSSO
144.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSSO
145.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
146.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSSO
147.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSSO
148.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSSO
149.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
150.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSSO
151.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
152.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSSO
153.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSSO
154.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSSO
155.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSSO
156.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSSO
157.Dabar - Repozitorij Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSSO
158.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSSO
159.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSSO
160.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSSO
161.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSSO
162.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSSO
163.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSSO
164.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSSO
165.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSSO
166.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSSO
167.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskivszrinski.hrSSO
168.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSSO
169.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
170.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSSO
171.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSSO
172.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSSO
173.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
174.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSSO
175.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSSO
176.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSSO
177.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSSO
178.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSSO
179.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSSO
180.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSSO
181.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSSO
182.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSSO
183.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
184.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebvpsz.hrSSO
185.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSSO
186.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSSO
187.DEMLASgeof.hrSSO
188.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSSO
189.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSSO
190.DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPsrce.hrSSO
191.DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPSsrce.hrSSO
192.Dreamspark Mathos repozitorijunios.hrSSO
193.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSSO
194.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
195.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
196.e-fakssrce.hrSSO
197.e-faks Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
198.e-Knjižnicacarnet.hrSSO
199.e-Maticecarnet.hrFWS
200.e-potvrde CARNetcarnet.hrSSO
201.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSSO
202.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSSO
203.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSSO
204.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSSO
205.e-Škole Wi-Ficarnet.hrSSO
206.e-učenje VuKavuka.hrSSO
207.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSSO
208.ECTS katalogagr.hrSSO
209.edu.hr portalcarnet.hrSSO
210.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSSO
211.eduAdresarsrce.hrSSO
212.eduAdresar adminsrce.hrSSO
213.eduKnjižaracarnet.hrSSO
214.Eduplanunist.hrSSO
215.EduPlan MEFSTmefst.hrSSO
216.EduPlan Sveučilišta u Splitu - razvojno okruženjeunist.hrSSO
217.Edupoint tečajevicarnet.hrSSO
218.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
219.Energetski studij Šibenikunizg.hrSSO
220.EZproxy za online baze podatakansk.hrSSO
221.f-ticks websrce.hrSSO
222.Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datotekasrce.hrSSO
223.FOI Eventsfoi.hrSSO
224.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSSO
225.Forum Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
226.forum.skole.hrcarnet.hrSSO
227.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSSO
228.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSSO
229.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSSO
230.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSSO
231.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
232.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
233.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSSO
234.Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementazsem.hrSSO
235.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSSO
236.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSSO
237.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSSO
238.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSSO
239.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSSO
240.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSSO
241.Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hrSSO
242.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
243.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSSO
244.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSSO
245.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
246.gumiflex.srce - Elasticsearch server i Kibana sučelje za pregledavanje zapisasrce.hrSSO
247.Helpdesk Wikicarnet.hrSSO
248.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSSO
249.HRN4You - online pregled hrvatskih normiHrvatski zavod za normeSSO
250.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školaHrvatski zavod za zapošljavanjeSSO
251.iLocksrce.hrSSO
252.Infoedukaracunarstvo.hrSSO
253.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSSO
254.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSSO
255.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSSO
256.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSSO
257.InterMeCo Moodlemefos.hrSSO
258.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSSO
259.Interni dokumenti za djelatnike PBF-apbf.hrSSO
260.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSSO
261.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSSO
262.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSSO
263.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSSO
264.Interni informacijski servisi Srca - Gitlab (stari poslužitelj)srce.hrSSO
265.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSSO
266.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSSO
267.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracijesrce.hrSSO
268.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSSO
269.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSSO
270.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSSO
271.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSSO
272.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
273.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSSO
274.Interni servisi Srcasrce.hrSSO
275.Interni servisi Srca - Websrce.hrSSO
276.Interni servisi za sistemcesrce.hrSSO
277.Interni web Srcasrce.hrSSO
278.Inventura CARNet opremecarnet.hrSSO
279.INVETcarnet.hrSSO
280.IRB rezervacijeirb.hrSSO
281.IVRA studentska mrežaIVRA j.d.o.o.SSO
282.Javne web usluge Srcasrce.hrSSO
283.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSSO
284.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
285.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSSO
286.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSSO
287.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSSO
288.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
289.Konto aplikacija za praćenje projekatasfsb.hrSSO
290.KTFST Voditeljstvaktf-split.hrSSO
291.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0Udruga Demokracija 2.0SSO
292.lektire.skole.hrcarnet.hrSSO
293.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSSO
294.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSSO
295.LimeSurvey2srce.hrSSO
296.Loomen integracijecarnet.hrSSO
297.mCARNetcarnet.hrSSO
298.Meduzacarnet.hrSSO
299.MefZgSenmef.hrSSO
300.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSSO
301.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSSO
302.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSSO
303.Međuknjižnična posudbansk.hrSSO
304.Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification EngineMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
305.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servisMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
306.Microsoft Dreamspark StagingMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
307.Microsoft Office 365Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
308.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
309.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
310.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
311.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske UmjetnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
312.Microsoft Office 365 za korisnike iz APURIMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
313.Microsoft Office 365 za korisnike iz Bc InstitutaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
314.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
315.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
316.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike VaraždinMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
317.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-aMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
318.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
319.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
320.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
321.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
322.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
323.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
324.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za poljoprivredu i turizam PorečMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
325.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSSO
326.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
327.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
328.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
329.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
330.Microsoft Office 365 za korisnike iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama HrvatskeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
331.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
332.Microsoft Office 365 za korisnike iz POU InvictusMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
333.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
334.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
335.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
336.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
337.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
338.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
339.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
340.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra ŠibenikMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
341.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
342.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta SjeverMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
343.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u DubrovnikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
344.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
345.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u ZadruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
346.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
347.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
348.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
349.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
350.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
351.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u GospićuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
352.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar ZaprešićMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
353.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u KarlovcuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
354.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
355.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika GoricaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
356.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom BroduMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
357.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSSO
358.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke poslovne škole PARMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
359.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
360.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u BjelovaruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
361.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog VeleučilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
362.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
363.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u OijekuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
364.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
365.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
366.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u ĐakovuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
367.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
368.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u PuliMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
369.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
370.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
371.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
372.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
373.Microsoft Office365 za korisnike iz Šumarskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
374.Microsoft software download centercarnet.hrSSO
375.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSSO
376.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSSO
377.Moj CARNetcarnet.hrSSO
378.Moj CARNet (interno)carnet.hrSSO
379.Moj oblaksrce.hrSSO
380.Moj oblak sslsrce.hrSSO
381.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSSO
382.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSSO
383.Moodle - Pomorski fakultet u Rijecipfri.hrSSO
384.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSSO
385.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
386.Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
387.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSSO
388.Moodle visoko uciliste Algebraracunarstvo.hrSSO
389.Mreža e-školecarnet.hrSSO
390.MSDN Academic Downloaduniri.hrSSO
391.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSSO
392.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
393.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSSO
394.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSSO
395.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSSO
396.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSSO
397.MZOS sustav webObrascisrce.hrSSO
398.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSSO
399.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSSO
400.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSSO
401.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSSO
402.Nadzor računalnih sredstava Studomasrce.hrSSO
403.NCERT wikicarnet.hrSSO
404.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSSO
405.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSSO
406.NISpVUcarnet.hrFWS
407.NSZ.hrnsz.hrSSO
408.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
409.office365.skole.hrcarnet.hrSSO
410.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSSO
411.Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Sciencemzos.hrSSO
412.OrtoFLEXsfsb.hrSSO
413.owncloud Srce projektsrce.hrSSO
414.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSSO
415.Perseidsffzg.hrSSO
416.PFST - Isvupluspfst.hrSSO
417.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSSO
418.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSSO
419.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSSO
420.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSSO
421.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
422.Praksa - FKITfkit.hrSSO
423.Praksa - PBFpbf.hrSSO
424.Praksa - PTFOSptfos.hrSSO
425.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSSO
426.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSSO
427.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSSO
428.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSSO
429.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSSO
430.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSSO
431.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSSO
432.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSSO
433.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSSO
434.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSSO
435.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSSO
436.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NETmev.hrSSO
437.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
438.Profil Klett, elektronički udžbeniciProfil Klett d.o.o.SSO
439.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSSO
440.Prometna učilicacarnet.hrSSO
441.PROPYXPRO-MIL d.o.o.SSO
442.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSSO
443.raspored.skole.hrcarnet.hrSSO
444.registrar.carnet.hrcarnet.hrSSO
445.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
446.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSSO
447.Riteh aspriteh.hrSSO
448.Riteh indeksriteh.hrSSO
449.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSSO
450.Riteh Isvuriteh.hrSSO
451.Riteh programiranjeriteh.hrSSO
452.Riteh wwwriteh.hrSSO
453.Riznicacarnet.hrSSO
454.Scriptrunnercarnet.hrSSO
455.Sigus - wikicarnet.hrSSO
456.Sketchpadcarnet.hrSSO
457.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSSO
458.SOZIT Redminemzos.hrSSO
459.SPEEDirb.hrSSO
460.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSSO
461.SRCE CAsrce.hrSSO
462.Srce interni servisisrce.hrFWS
463.Srce VPSsrce.hrSSO
464.Srce Xen Orchestrasrce.hrSSO
465.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSSO
466.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSSO
467.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSSO
468.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSSO
469.STEM genijalcisfsb.hrSSO
470.Studij inženjerstvaunizg.hrSSO
471.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSSO
472.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSSO
473.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSSO
474.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSSO
475.Sustav za praćenje korištenja infrastrukture CRO NGIsrce.hrSSO
476.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSSO
477.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSSO
478.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSSO
479.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSSO
480.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSSO
481.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSSO
482.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSSO
483.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSSO
484.sys.backupcarnet.hrSSO
485.sys.dnscarnet.hrSSO
486.sys.portalcarnet.hrSSO
487.Šah uz školuŠahovski klub "e4"SSO
488.Šestarirb.hrSSO
489.Školski portalŠkolska knjiga, d.d.SSO
490.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSSO
491.Tempus OPUSunizg.hrSSO
492.Uniri Isvuuniri.hrSSO
493.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSSO
494.Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
495.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSSO
496.voopIXcarnet.hrSSO
497.VPN - bazepravo.hrSSO
498.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSSO
499.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSSO
500.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
501.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSSO
502.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSSO
503.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
504.Web FKIT-afkit.hrSSO
505.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSSO
506.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
507.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSSO
508.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSSO
509.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSSO
510.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSSO
511.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSSO
512.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSSO
513.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSSO
514.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
515.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSSO
516.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSSO
517.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSSO
518.Web stranica FERIT-aetfos.hrSSO
519.Web stranice FERIT-aetfos.hrSSO
520.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeHrvatska udruga poslodavacaSSO
521.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
522.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSSO
523.Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financijepravo.hrSSO
524.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSSO
525.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSSO
526.WebEd Democarnet.hrSSO
527.WebMailcarnet.hrFWS
528.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSSO
529.Wiki geodezije i geoinformatikegeof.hrSSO
530.Wiki za grupu za otvoreni pristupsrce.hrSSO